Tag Archives: socials

SALT anàlisis de la població i processos migratoris

El nou Currículum d’Educació Primària té com principal novetat el fet de considerar com a eix principal del procés educatiu les competències que l’alumnat necessitarà per desenvolupar la seva vida en societat.

A cadascun dels cicles es prescriu la realització d’un Projecte Interdisciplinari

El treball per projectes és una metodologia que ajuda a l’adquisició de les competències bàsiques, és en aquest sentit que l’Escola Mas Masó ha considerat importantíssim que els nostres alumnes coneguin el seu entorn més proper i per això hem programat el coneixement dels nostre municipi al llarg de tota l’escolaritat, incidint cada nivell en aquells aspectes que el currículum ja marca com a rellevants