LES NORMES DE LA BIBLIOTECA

Si vull anar a la biblioteca, quines normes he de seguir? 

– La biblioteca, és un lloc per llegir, consultar i treballar en silenci.

– Si heu de parlar, ho heu de fer en veu baixa.

– Podeu agafar vosaltres mateixos els llibres que necessiteu per llegir o consultar, però els heu de deixar a la capsa per tal que els endreci al seu lloc la bibliotecària.

– Quan es torna un llibre i al mateix temps se’n vol demanar un altre, primer s’agafa el llibre que es vol, i després es donen tots dos a la bibliotecària.

– Els llibres s’han de tractar bé; vigileu que no es facin malbé quan passeu les pàgines, no els guixeu ni els estripeu.

– Cal mantenir neta i endreçada la biblioteca.

– Cal dur les mans netes per poder tocar els llibres.

– Cada dijous la biliotecària revisarà si hi ha llibres que no s’han tornat i, en cas d’això, farà una nota al mestre corresponent.

– En cas de perdre un llibre se’n comprarà un exemplar nou, o es pagarà una quantitat que s’acordarà.

* Utilització dels ordinadors de la biblioteca :
-Només per buscar informació en relació a treballs escolars.
-No es pot connectar el messenger.
-No s’hi pot jugar ni descarregar música.
-Si es vol imprimir cal el permís de la bibliotecària.
-Es pot utilitzar l’ordinador durant uns 10 minuts.

El compliment de totes aquestes normes és indispensable per poder utilitzar la biblioteca.