Comentaris d’altres blocs

Nom del bloc: CEIP DRASSANES

http://ceipdrassanes.ravainet.org/spip/rubrique.php3?id rubrique=2

Característiques del bloc: És un diari de l’escola

Mostra la vida del grup-classe: ho fa per cicles

Està actualitzada: no

Els alumnes s’hi poden moure amb una certa autonomia: si

Es nota la participació dels alumnes: una mica

Es nota la participació de les famílies: no

Hi ha enllaços a pàgines web interessants: si

Observacions No està actualitzada.

Nom del bloc: ELS FÈLIDS

http://bloc.ravainet.org/bloc/els flids 

Característiques del bloc: És un bloc que forma part de la tasca diaria

Mostra la vida del grup-classe: ho fa parcialment

Està actualitzada: no

Els alumnes s’hi poden moure amb una certa autonomia: si

Es nota la participació dels alumnes: si

Es nota la participació de les famílies: no

Hi ha enllaços a pàgines web interessants: si

Observacions No està actualitzada.