Category Archives: General

Els wikis

Els wikis són un dels serveis que més han influït en la conformació del web 2.0. L’exemple paradigmàtic de wiki és la Wikipedia (http://ca.wikipedia.org/wiki/). De ben segur que la coneixeu i, per tant, en coneixeu els principals beneficis, com ara que són instruments idonis per augmentar les capacitats socials i col·laboratives i elements de connexió social, de participació.

A l’educació, els wikis són un potent instrument de col·laboració. La unió dels wikis amb altres eines i serveis fa que es converteixin en un instrument amb moltes possibilitats pedagògiques. Aquest mòdul té com a objectius:

  • Conèixer l’origen dels wikis
  • Definir el seu concepte
  • Conèixer les seves possibilitats educatives
  • Definir l’anatomia d’un wiki
  • Conèixer diferents sistemes de wikis
  • Editar un wiki (Dokuwiki)

Però, exactament, què és un bloc?

La paraula catalana ‘bloc’ té el seu origen al mot anglès ‘blog’ que, a la vegada, prové de ‘Web log’ (registre al web). Podem trobar diferents mots per definir un bloc: weblog, blog, bitàcola i, en el cas dels blocs usats a l’educació, edublocs.
En un sentit ampli, un bloc és un lloc web fàcil de crear i fàcil de mantenir on una persona (o diverses) publica de forma instantània a Internet. Als llocs web tradicionals, la creació i el manteniment són operacions per a les quals cal tenir coneixements de llenguatges específics, a part que la publicació no és immediata, cal actualitzar-la al servidor corresponent.

Però el que realment distingeix un bloc d’un lloc web tradicional és molt més que el procés mecànic de manteniment. És allò que realment podem trobar-hi: un seguit de pensaments, idees, informacions, etc. juntament amb converses que, a la majoria dels casos, són actualitzats diàriament. Dit d’una altra manera, els blocs inciten a la participació, a la interacció.