Qui som?

Qui som?

L’Escola CEIP LOLA ANGLADA és un centre públic d’Educació Infantil i Primària que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Estem al barri de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat.Ens definim com una comunitat educativa formada per un equip de professionals (mestres tutors, mestres especialistes, equip directiu, psicopedagoga, conserge, tècnica d’educació infantil, administrativa, monitors/es…); pels nostres alumnes i les respectives famílies. L’escola té el català com a llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge.

El nostre objectiu

Ajudar en el desenvolupament integral dels nens i nenes. És a dir, no només amb objectius educatius que fan referència als coneixements, sinó també atenent el seu desenvolupament psicomotor, l’equilibri personal, les relacions interpersonals i la integració social.BL’Escola CEIP LOLA ANGLADA és un centre públic d’Educació Infantil i Primària que depèn del Departament d’Educació de la Generalitat deCatalunya. Estem al barri de Can Serra de l’Hospitalet de Llobregat. Ens definim com una comunitat educativa formada per un equip de professionals (mestres tutors, mestres especialistes, equip directiu, psicopedagoga, conserge, tècnica d’educació infantil, administrativa, monitors/es…); pels nostres alumnes i les respectives famílies. L’escola té el català com a llengua vehicular i d’ensenyament-aprenentatge.usquem i intentem que els alumnes rebin una educació activa, motivadora,basada en el diàleg i l’experiència, on l’aprenentatge sigui significatiu i respectant, en tot moment, les diferències individuals.Ajudem a que creixin com a persones en tots els sentits.

Recursos materials

 1. Aula TIC 1
 2. Gimnàs 1
 3. Biblioteca 1
 4. Aula de música 1
 5. Aula d’acollida 1
 6. Sorral 1
 7. Pista esportiva 1
 8. Menjador 2

El nostre equip

    * Directora
    * Cap d’estudis
    * Secretari

    * Tutors/es
    * Mestres de reforç a primària
    * Mestres aula d’acollida
    * Conserga
    * Mestra de religió catòlica (ensenyament voluntari)
    * Especialista Educació física
    * Especialista d’Educació especial
    * Mestra de reforç al parvulari
    * Tècnica d’Educació infantil
    * Especialista de música
    * Psicopedagoga de l’EAP
    * Monitors/es 3
    * Especialista en llengua anglesa

Recursos de l’entorn

 • L’escola LOLA ANGLADA és una escola oberta al medi.
 • Cicle mitjà i cinquè realitzen Estudi Assistit a les tardes.
 • Organitzem sortides escolars.
 • Els alumnes de sisè de Primària participen al Curs Pont. Els monitors els ajuden en els estudis i els preparen per saltar a la Secundària.
 • Com a complement de l’àrea d’Educació Física els alumnes de tercer i quart de primària fan una sessió setmanal de piscina durant un trimestre.

Participació de les famílies

 •     Com a membres del Consell Escolar o a través dels seus representants.
 •     Fent-se soci de l’AMPA.
 •     En les reunions col·lectives dels diferents grups-classe.
 •     Durant les entrevistes amb els tutors/es i/o mestres dels seus fills o filles.
 •     En la vida social de l’escola.

Horari

EDUCACIÓ INFANTIL:
Matins de 9 a 12:00h i tardes de 15 a 17:00h.
EDUCACIÓ PRIMÀRIA:
Matins de 9 a 13h i tardes de 15 a 17:00h.

 

Un comentari a “Qui som?

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *