Aquest curs, eleccions al Consell Escolar

S’inicia el període de renovació dels Consells Escolars. Els Consells es renoven per meitats cada dos anys i hi estan representats tots els sectors que conformen la comunitat educativa: mestres, pares i mares, personal no docent i ajuntament A la nostra escola està format pels següents  sectors i components: direcció (3 representants), professors (5 representants),  famílies (4 representants+1 AMPA), personal d’administració i serveis (1 representant), representant de l’administració local (1 representant).

Aquest any cal renovar la meitat del sector pares/mares i del sector mestres i el sector PAS.

El Consell Escolar és l’òrgan de participació de la comunitat educativa en el govern dels centres escolars. És per això que us volem encoratjar per a que hi participeu presentant-vos.

  • Com hi puc participar?

Puc participar presentant candidatura per ser escollit o bé votant les candidatures presentades com a pare, mare, tutor o tutora legal.

Si voleu presentar candidatura dirigiu-vos a direcció que us n’informaran de com ho podeu fer.

És important l’aportació de tothom per tal de millorar dia a dia.
PARTICIPA-HI!

Qui pot votar?

Poden votar cadascun dels pares,  mares, tutors i tutores legals dels nens i nenes matriculats a l’escola en el moment de la convocatòria.

NO ÉS UN VOT PER FAMÍLIA.

  • Quan i com podré votar?

Com a pare, mare o tutors legals heu de venir a votar dijous 29 de novembre. Heu de portar el DNI o carnet de conduir o passaport o targeta de residència.

És important que els dies 5, 6 i 7 passeu per l’escola a comprovar si esteu en el cens electoral que estarà exposat al taulell d’anuncis a partir del dia 5 de novembre.

Funcions d’un consell escolar d’una escola pública

Aprofitem l’ocasió per animar-vos a participar a l’AMPA.