Avaluació dels comentaris

Heu de deixar sempre els comentaris posant el vostre nom i cognom autèntics, sense pseudònims, si no ho feu així els comentaris no seran acceptats i, per tant, no es publicaran. Els que es publiquin, s’avaluaran seguint aquestes pautes:

Un alumne que ha intervingut més de 3 vegades, sempre de manera relevant i adequada i ha utilitzat sempre els recursos lingüístics en context correcte, obté un excel.lent.

Un alumne que ha intervingut més de 3 vegades, sovint de manera relevant i adequada i ha utilitzat sovint els recursos lingüístics presentats en context correcte, obté un notable.

Un alumne que ha intervingut 3 o més vegades, la majoria de vegades de manera rellevant i/o adequada i ha utilitzat algunes vegades els recursos lingüístics presentats en context correcte, obté un .

Un alumne que ha intervingut 3 vegades com a mínim, tot i que algun cop no és gaire rellevant i/o adequat i ha utilitzat algun cop algun dels recursos lingüístics apresos de manera correcta obté un suficient.

Un alumne que ha intervingut a menys de 3 comentaris, i/o ha participat de manera inadequada i poc rellevant, utilitzant mai o incorrectament els recursos lingüístics treballats a classe, té un insuficient.

L’elaboració d’un comentari que obri debat es compta com la participació a 2 comentaris. També es valora si és adequat i rellevant, i si s’ha formulat correctament. El nombre de respostes obtingudes i contra-preguntes formulades poden ajudar a pujar la nota.

Deixa un comentari