Es pot llegir una imatge?

“Tothom vol comprendre l’art. Per què no intenten comprendre el cant dels ocells?” (Pablo Picasso)

Volem entendre totes les coses que ens envolten d’una manera racional, però no sempre ha estat així. Per als homes i dones primitius el món era un tot, unit per forces misterioses, inexplicables. Només els bruixots o xamans podien més o menys dominar-les a través de la seva màgia. Va ser en aquest context, que per controlar el nostre destí, els humans van desenvolupar les primeres manifestacions artístiques. Música, dansa, pintura, escultura, poesia… tenien, en un primer moment, una utilitat directa, una funció pràctica dins d’aquest món imprevisible. Podien servir per controlar una tempesta, per afavorir les caceres o per guarir els malalts. No eren, com avui sovint es pensa, simples ornaments o activitats d’oci accessòries i considerades força inútils per a molts. El nostre procés evolutiu ens va portar cap a la racionalització, amb el progressiu desenvolupament de les llengües, les matemàtiques i les ciències. Cosa que va anar relegant les manifestacions màgiques a productes purament estètics, ocupant llocs més secundaris en la jerarquia dels coneixements. Però la intuïció, la imaginació, l’empatia, la metàfora, el simbolisme, les emocions… formen part de la nostra condició humana i encara ens permeten relacionar-nos amb el nostre món.

La creació artística, les imatges, les escultures i les pintures ens continuen acompanyant i constitueixen mecanismes insubstituïbles per expressar-nos i deixar constància de les nostres vivències. Ens fan humans i ens fan transcendir la nostra quotidianitat. Deixem pistes de les nostres emocions per a les generacions futures i ens permeten compartir angoixes i alegries. Estem massa acostumats a “llegir” el nostre entorn de manera racional. Hem estat educats d’aquesta manera i ens sembla que amb el llenguatge convencional podem guardar i compartir millor les nostres experiències. Per això ens costa parlar de tot allò que forma part de l’àmbit de les emocions i la intuïció.

Les creacions artístiques requereixen un acostament més intuïtiu, que resulta més complicat de traduir a paraules o a fórmules matemàtiques. No és el mateix llegir un text que una imatge, però en ambdós casos el terme llegir fa referència a una voluntat d’entendre allò que estem mirant. En el cas d’una creació artística hem d’acostumar-nos a fer-ne una lectura més oberta. Que pot canviar segons qui sigui el seu lector, segon el moment de la seva lectura, segons els nostres prejudicis i coneixements previs. Conscients d’això, no hem de tenir por d’acostar-nos a les imatges amb ganes de trobar-hi un missatge, un discurs, una història, unes emocions, una explicació del món, una ajuda per a conèixer-nos millor. Perquè parlar d’imatges és enriquidor i ens fa més conscients de la nostra existència compartida com a humans.

Aquest bloc neix amb la voluntat de facilitar-vos eines per “comprendre” les imatges i les creacions artístiques. Jo us convido a llegir amb calma aquesta tria d’imatges i a fer, si voleu, les activitats proposades, que us ajudaran a desenvolupar la capacitat necessària per gaudir estèticament del nostre món.

Josep Morral i Inglès