PERÍODE D’ACOLLIMENT INICIAL

Durant els primers dies del curs, l’horari de la Llar d’infants serà reduït per tal que els nens/es es vagin adaptant de manera progressiva.

Per tant, l’acolliment inicial s’organitzarà amb una entrada esglaonada i progressiva d’infants.

A les reunions d’inici de curs, ja us informem de l’horari i del funcionament concret del període d’adaptació.