SORTIDES

En el nostre cicle fem diverses sortides al llarg del curs. Algunes són per l’entorn més proper i s’autoritzen a principi de curs, com ara la visita a l’Ajuntament, al mercat, al bosc de ribera, vegetació…
També fem sortides que duren tot el dia i que són fora del poble, sol ser una per trimestre. Intentem ajustar el preu al màxim possible.

Les sortides previstes per aquest curs 2021-2022:

1r TRIMESTRE:  Colades de Lava Sant Joan les Fonts  Data: 11/11/2021. Ajornat al 18 de novembre. PREU: 15€

2n TRIMESTRE: Teatre a Girona. Data: 10/02/2022

3r TRIMESTRE: Sortida final de curs, encara per concretar. Data: 10/06/2022
                   

A més a més de les sortides programades, se’n poden organitzar d’altres aprofitant propostes excepcionals.
Considerem molt important l’assistència a totes elles perquè formen part del currículum i afavoreixen la relació entre tots els companys del cicle.