FUNCIONAMENT DEL CICLE

 

Les tres classes de Cicle Mitjà, tercer i quart, treballem conjuntament sempre que podem: programant activitats comunes, sortides per l’entorn, projectes… d’aquesta manera l’alumnat s’adona que forma part d’un cicle i es poden relacionar amb altres companys i companyes més enllà de la pròpia classe.

El treball de cicle també s’ha d’entendre com una evolució que dura dos anys, per tant, l’avaluació final no serà fins a finals de 4t.

Objectius principals

Pel que fa a les àrees de llengua, potenciem tant la comprensió i velocitat lectora com l’expressió escrita i ortografia. Dediquem com a mínim mitja hora diària a treballar la lectura i una sessió fixa d’expressió escrita en la qual l’alumnat elabora els seus textos, i en què hi ha dos professos a l’aula.
En l’àrea de matemàtiques tenim l’objectiu principal que els alumnes aprenguin a pensar i agafin l’autonomia necessària a partir dels continguts que es treballen a l’àrea.

Recursos i materials del cicle

Llibres de text:
En el nostre cicle considerem que els llibres de text són una eina més per a l’aprenentatge però no en són la base. Actualment els tenim tots socialitzats.
A més a més d’aquests llibres, treballem molt amb llibretes, quaderns, fitxes, activitats preparades pel professorat, recursos TIC…
Utilitzem quaderns de lectura eficaç, de matemàtiques i un d’anglès.

L’agenda:
A tercer curs s’introdueix l’ús de l’agenda com a eina d’organització personal.
La intenció principal de fer deures a casa i d’usar l’agenda és que l’alumnat aprengui a agafar l’hàbit d’estudi i de treball a casa.

Les carpetes:
L’alumnat de Cicle Mitjà disposa de dues carpetes:  una carpeta classificadora per guardar les fitxes de les altres matèries i una carpeta senzilla per portar a casa les fitxes de deures, papers informatius, treballs… La primera restarà sempre a la classe i la segona s’haurà de dur sempre a la motxilla.
A final de trimestre es faran els dossiers amb el recull de les fitxes treballades.

Ús de les TIC:
A Cicle Mitjà considerem l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació com un recurs imprescindible per l’aprenentatge. Disposem d’una pantalla i canó instal•lat a cada aula del cicle, a més d’altres aules equipades de l’escola.
Utilitzem els recursos TIC en totes les àrees, dins l’horari d’informàtica i també durant l’horari de les matèries. Es proposen activitats TIC per fer a casa a través d’aquest bloc.

 

Organització

Cada classe del cicle té establert un sistema rotatiu d’encarregats que s’ocupen d’escriure la data a la pissarra, repartir el material…
Procurem canviar de lloc regularment  per tal que l’alumnat aprengui a conviure amb tots els companys.

Entrevistes i reunions

Es fa una reunió general de cicle a principi de curs.

La de tercer,  aquest curs 2021-2022 serà el dimecres 29 de setembre.

La de 4t serà el  dimarts 5 d’octubre.

Aquesta reunió servirà per presentar el funcionament del cicle, el pla anual i les novetats.

A més a més, es farà almenys una reunió individual amb les famílies durant el segon trimestre de cada curs.
Si és necessari es poden convocar altres entrevistes al llarg del curs a petició de les famílies o dels/les mestres.