Com redactem notícies d'actualitat i creem un telenotícies!

L’activitat que presento consisteix en que l’alumnat elabori un telenotícies i prepari un audiovisual amb el seu mòbil. Es treballa de forma cooperativa en petis grups de 3 persones, han de redactar les notícies, enregistrar-ho i editar finalment l’audiovisual. Aquest serà el producte final del projecte. Cada grup ho projecta a l’aula i es comenta entre tots els companys.

Per la meva experiència, valoro positivament aquesta metodologia de treball i l’alumnat també, ja que els mateixos van verbalitzar que es van divertir molt, van fer “tomas falsas” i van afegir també talls publicitaris protagonitzats per ells mateixos.

“Imatge:  CC BY-SA 3.0 MDR Kripo Live”