SEGURETAT A LA XARXA

A quina edat és legal començar a utilitzar les xarxes socials?

  • Les xarxes socials no són ni bones ni dolentes; tot depèn de com s’utilitzin.

 

  • Encara que molts adults no ho tenen en compte i deixen que els nens tinguin xarxes socials quan vulguin,  hi ha una edat mínima legal per fer-ho.

 

  • És fonamental conscienciar-los sobre la importància de la privacitat a les xarxes socials.

 

  • Existeix una normativa legal,  d’ús de les xarxes socials,que  es veu materialitzada a l’article 13 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig. Per tant, és il·legal que amb menys de 14 anys s’obrin un compte en alguna de les xarxes socials i per tant es pot denunciar per a que el compte sigui eliminat.

Per poder ajudar als vostres fills o filles, és bo que  pares i mares..

 

Us familiaritzeu amb el funcionament de les xarxes socials i en concret amb les que utilitzen els vostres fills i filles.

Parleu amb els vostres fills per saber quin ús fan d’Internet i de les xarxes i quines pàgines visiten, conèixer amb qui xategen i quina informació publiquen…

Feu-los conscients de les implicacions i dels riscos de tenir perfils a les diferents xarxes socials. I, en definitiva, que no facin a les xarxes socials el que no farien en la seva vida real.

Font: mossos.gencat.cat