RECURSOS ONLINE

RECURSOS ONLINE

AQUÍ TENIU ELS ENLLAÇOS PER PODER FER DIFERENTS ACTIVITATS  DES DE CASA.

http://www.edu365.cat/primaria/catala/ortografia/index.html –> Aquest és un enllaç molt interessant per treballar aspectes ortogràfics.  Està dividit per nivells segons el grau  de dificultat.

http://www.xtec.cat/centres/c5003822/sisena_hora/llenguatge.htm#agilitatmitja–>  En aquest link hi ha un munt de recursos, per treballar la lectura i l’escriptura creativa.

https://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/infok-26022020/video/6032280/ especial de l’infoK del coronavirus.

www.cavallfort.cat recurs amb material per passar una bona estona.

http://www.recercaenaccio.cat/category/jocs-i-recursos-educatius/ Aquesta pàgina web està enfocada a l’àrea de Coneixement del medi destinat a l’etapa de primària. Aquí es poden trobar propostes per a fer experiments senzills. A més, es troben apartats com ara jocs i recursos educatius (contes, xerrades, material didàctic, informació de museus interessants, etc.). També s’hi poden trobar aventures científiques on s’expliquen noves investigacions que s’han realitzat.

http://residus.gencat.cat/ca/ambits_dactuacio/sensibilitzacio/jocs/ Aquest enllaç és molt interessant per treballar el tema del reciclatge .Són 4 jocs  per a fomentar la recollida selectiva i per a la prevenció de residus.

http://www.cristic.com/3o-y-4o-de-primaria/matematicas/                                  Aquesta pàgina està enfocada a l´àrea de Matemàtiques. Són jocs online adreçats a 3r i 4t de Primària, tot i que alguns continguts es treballen a 2n .Es poden treballar les diferents subàrees : càlcul ,geometria ,numeració i operacions( multiplicació, divisió i  fraccions),longitud, rellotge etc.

ANGLÈS

https://www.ictgames.com/mobilePage/literacy.html

https://www.gamestolearnenglish.com/

http://www.ceip-diputacio.com/la%20motxilla.htm

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/es

https://home.oxfordowl.co.uk/kids-activities/

http://www.edu365.cat/primaria/angles/index.html

http://cp.claracampoamor.fuenlabrada.educa.madrid.org/juegosporareas-english.htm

https://agendaweb.org/