Avantatges i perills d’Internet

 

Internet és un conjunt de xarxes d’ordinadors arreu del món connectats entre si que permet l’intercanvi de tot tipus d’informació. Les possibilitats que ofereix Internet per accedir a la informació, per a l’entreteniment, la comunicació i, fins i tot, la compra de qualsevol producte són importants, però també té dificultats i desavantatges: l’accés a continguts il·legals, l’aïllament social com a conseqüència d’un ús abusiu d’aquest mitjà, la possibilitat de ser víctimes dels anomenats delictes informàtics, etc. Per això cal que sapiguem quins avantatges ens ofereix aquest sistema de comunicació, com utilitzar-lo i com evitar-ne els possibles perills.

 

LLEGIM MES AQUI