Prova word 1r ESO Curs 2013-14

Per a fer la prova de tractament de text caldrà que obriu l’arxiu Enunciat examen word 1r ESO 15-16 i llegir atentament les instruccions que s’indiquen.

Un cop obert haureu haureu d’obrir ara aquest altre arxiu Text mòbil desconfigurat i sobre aquest text fer les modificacions que s’indiquen a l’enunciat.

També haureu d’inserir una imatge que teniu en aquest arxiu

Per últim us adjunto el Model de com hauria de quedar el vostre text un cop fetes les actuacions que es diuen a l’enunciat

Un cop acabat, haureu de desar-lo en la vostre part privada de la xarxa del Institut amb el nom “examen” seguit del vostre cognom

Com veureu, són totes les accions que hem treballat a classe. Ànims i sort

Publicat dins de 1r ESO, Informació general | Deixa un comentari

Unitat 5 (2n Btx): Corrent altern i màquines elèctriques

Us adjunto presentació amb la part descriptiva de Màquines elèctriques

A part dels enllaços que hi ha al final de la presentació, us adjunto enllaços aquests altres relacionats amb el corrent altern i els components d’aquests circuits

Espero us siguin útils

Video CONDENSADORS en corrent altern
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17008
Video BOBINES i INDUCCIÓ
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=17013
Publicat dins de 2n BTX, Continguts, Informació general | Deixa un comentari

Unitat 6 (2n ESO): Informàtica

Dins de la unitat d’informàtica treballarem el següents continguts:

 • Repàs de tractament de text
 • Repàs de components d’un sistema informàtic i sistema operatiu
 • Programes de presentacions
 • Internet

Tot seguit us adjunto material que us pot ser d’interès:

 • Tractament de text. En aquest arxiu teniu unes normes generals a tenir en compte al fer un document de text
 • Components sistema informàtic. Trobareu la informació a la unitat corresponent de 1r d’ESO
 • Presentacions. A part d’exercicis del llibre i del treball de les energies, farem una pràctica de crear una presentació a partir del documents que adjunto:       Enunciat de l’activitat Model amb la solució
Publicat dins de Informació general | Deixa un comentari

Unitat 2 (2n ESO) Energia: Producció i consum

L’energia té moltes possibles definicions. Des  del punt de vista físic diem que és la capacitat que té un cos per realitzar un treball. L’energia es pot manifestar de diferents formes i a  la natura disposem de diferents fonts per extreure-la. Els apartats que treballare dins de la unitat seran:

 • Concepte d’energia
 • Evolució històrica
 • Principis bàsics de l’energia
 • Magnituds relacionades amb l’energia
 • Fonts d’energia
 • Formes d’energia
 • Centrals transformadores d’energia
 • Transport d’energia
 • Estalvi energètic

En aquest enllaç teniu un resum del apunts de classe i problemes bàsics

Un cop treballat aquests conceptes, preparem per grups els diferents tipus d’energies i farem una presentació a la resta de companys de classe. En aquest enllaç teniu les normes generals i les condicions per a fer aquestes presentacions.

També us adjunto aquesta sèrie de problemes per aprofundir

Per altra banda us adjunto un recull de diferents espais web a on podreu trobar informacions interessants sobre els diferents tipus d’energia per poder preparar millor les presentacions que heu de fer.

Publicat dins de 2n ESO | 9 comentaris

Unitat 5 (2n ESO): Pràctiques elèctriques

Per anar consolidant els continguts teòrics d’electricitat que treballem a l’aula i per seguir treballant el procés tecnològic, realitzarem una sèrie de pràctiques a l’aula de tecnologia.
La primera part seran pràctiques de muntatge de circuits, comprovacions de magnituds elèctriques i petites reparacions elèctriques domèstiques. La segona part constarà en la realització d’un projecte que anomenarem “Joc d’habilitat elèctric” i del que caldrà fer la construcció i la posterior memòria.

Muntatge de circuits, comprovacions de magnituds elèctriques i petites reparacions elèctriques domèstiques.

Les practiques que realitzarem seran:

 • Circuit elèctric bàsic
 • Circuit amb 2 consumidors en sèrie
 • Circuit amb dos consumidors en paral•lel
 • Circuit amb dos interruptors en sèrie
 • Circuit amb un commutador i dos consumidors en paral•lel
 • Circuit amb dos interruptors en paral•lel
 • Circuit amb doble commutador
 • Circuit amb diferents conductors i aïllants
 • Control de circuits amb tester
 • Circuits electricitat domèstica (endoll, interruptor, portabombetes, allargament, reparació de cable

En aquest enllaços podreu trobar:

De cada una de les pràctiques haureu de fer una fitxa en la que caldrà posar el títol, el material que heu necessitat, l’esquema elèctric, el procediment de muntatge i el que és més important les observacions i conclusions que heu extret. Un cop acabades totes les pràctiques haureu de presentar la llibreta o dossier complert.

Publicat dins de 2n ESO, Continguts | 4 comentaris

Unitat 6: Automatismes i lògica de control

Us adjunto aquesta adreça a on podeu trobar un curs amb activitats sobre electrònica digital i àlgebra de Boole, amb uns continguts similars als que treballarem a l’aula.

http://www.edu365.cat/eso/muds/tecnologia/electronica/index.htm

També us adjunto la presentació amb els esquemes dels Sistemes de control

Publicat dins de Continguts | Deixa un comentari

Exercicis recuperació informàtica 1r ESO

Hola,

Segons vàrem acordar a classe, tots aquells que heu suspès l’examen teòric d’informàtica o no teniu be cap dels problemes, haureu de fer les activitats de recuperació que teniu en aquest fitxer (feu clic aquí per obrir-lo) i portar-les fetes abans de la data que us vaig indicar

Josep Lluís

Publicat dins de 1r ESO | 2 comentaris

Unitat 4 (2n Btx): Termodinàmica i Màquines tèrmiques

Els principals apartats que treballarem dins d’aquesta unitat seràn:

 • Calor i temperatura: Unitats, Calor sensible i entalpia d’evaporació. Diagrames d’estat
 • Centrals termoelèctriques: Parts components, tipus de vapor, seguretats, diagrames i càlculs
 • Principis de la termodinàmica
 • Cicle de Carnot: Màquines reversibles i irreversibles, rendiment tèrmic, rendiment de Carnot
 • Entropia
 • Màquines tèrmiques: Història i evolució, M.T. generadores d’energia mecànica i consumidores d’energia mecànica. Cicles termodinàmics motors d’explosió i frigorífics

Podeu trobar més informació en els següents enllaços:

 

Publicat dins de Continguts | Deixa un comentari

Unitat 3: PROPIETATS i RESISTÈNCIA de MATERIALS

1. Els materials a la indústria. Junt al factor humà, el capital i l’energia, els materials són un element imprescindible per a qualsevol procés industrial. A l’hora de seleccionar els materials de treball caldrà fer una anàlisi exhaustiva de diferents aspectes

2. Propietats generals dels materials. Podem fer una distinció general entre propietats químiques, físiques i biològiques.

3. Propietats mecàniques. Són un tipus de propietats físiques, entre les que cal destacar les resistències de tipus mecànic, la duresa o la tenacitat

En aquest enllaç teniu un treball de la EUSS sobre les propietats mecàniques

4. Assaigs destructius i no destructius. Per valorar el comportament d’un material cal realitzar assaigs amb el propi material. Diferenciem els assaigs en que el material utilitzat no es pot continuar fent servir i els que no afecten al material utilitzat

Diagrama d’un assaig de resistència a la tracció

5. Propietats tèrmiques. Valoració del comportament dels materials davant la interacció amb energia en forma de calor. Destaquen la conductivitat i la dilatació

Veure apunts complets

Publicat dins de Continguts | Deixa un comentari

Unitat 2: METROLOGIA

1. Metrologia. Podem definir la metrologia com la Ciència que estudia el mesurament de diferents magnituds, els sistemes d’unitats i els instruments de mesura.

2. Sistemes d’unitats. Conjunt d’unitats normalitzades correlacionades entre elles. Hi ha molts sistemes d’unitats que han anat variant segons les cultures i les necessitats. El sistema actual normalitzat és el SISTEMA INTERNACIONAL D’UNITATS (SI), si bé el Sistema Britànic Gravitatori (BGS) continua sent molt utilitzat als països anglosaxons.

Podeu trobar un bon treball de recopilació d’unitats del SI en aquest enllaç

També podeu trobar informació molt interessant al Bureau International des Poids et Mesures

3. Exactitud i error . L’objectiu de qualsevol acció de mesurar, és obtenir el valor de la manera més exacte possible, si bé sempre existeix un error.

4. Formes de mesurar. Hi ha diferents formes de fer mesures, destacant el mètode directe, l’indirecte, per comparació, per verificació, derivat.

5. Instruments de mesura, comprovació i verificació. Els instruments de mesura depenen en primer lloc de la magnitud a mesurar. Dins de cada tipus hi ha variacions depenen de l’apreciació o l’exactitud que calgui de la mesura

6. Normalització. És un conjunt de prescripcions tècniques que especifiquen i unifiquen aspectes referents a processos industrials i qualsevol altre tipus d’activitat. Cada país disposa d’un organisme normalitzador que crea les seves normes ( UNE, DIN BSI, ASTM….), si be hi ha una tendencia clara a la unificació amb normes de caràcter internacional (ISO) que s’agafen com a patrons a la majoria de països.

7. Toleràncies. La tolerància és un valor dimensional que indica l’interval de dimensions entre els quals s’ha de fabricar una peça.

Accés als apunts complerts

Publicat dins de Continguts | 2 comentaris