IES Arnau Cadell

L’I.E.S. Arnau Cadell és un Institut d’Educació Secundària, depenent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

instipin.jpg

Com a institució educativa pública pretén ser un centre obert, pluralista i democràtic al servei d’una educació integradora que fomenti els diversos àmbits de cada persona, com l’autoestima, l’autonomia, el rigor científic, la tolerància i el respecte.

Formem part de la xarxa d’Escoles Verdes i també de la xarxa XESCA d’escoles solars ja que tenim instal·lades plaques solars.

El màxim òrgan de govern del Centre és el Consell Escolar , on hi són representats tots els estaments.

La participació dels alumnes s’organitza a més a més en el Consell de delegats i delegades que està constituït pels representants de cada classe .

Les possibles incidències en relació a la convivència es tracten d’acord amb el reglament de règim intern (RRI) aprovat pel Consell escolar d’acord amb la normativa vigent.

El Centre disposa de recursos per atendre les necessitats diverses de l’alumnat, i manté contacte amb les escoles de primària per tal de coordinar el pas dels alumnes de Primària a Secundària

La llengua vehicular de l’ensenyament és, normalment, el català.

A més a més de la llengua anglesa com a primera llengua estrangera, oferim dues segones llengües estrangeres, francès i alemany, amb continuïtat des de l’ESO fins al batxillerat, dins la programació de les quals es promouen intercanvis d’alumnes amb centres de França i Alemanya respectivament.

El nostre institut té les següents instal·lacions i serveis:

 • Aula de Tecnologia
 • Dues aules d’Informàtica
 • Aula de Dibuix i Plàstica
 • Laboratori d’Idiomes
 • Laboratori de Ciències Naturals
 • Laboratoris de Física i de Química
 • Biblioteca
 • Aula de Música
 • Aula d’Audiovisuals
 • Gimnàs cobert i vestidors
 • Instal·lacions esportives i vestidors
 • Sala d’Actes
 • Ascensor
 • Servei de bar-cantina
 • Menjador escolar (cuina pròpia 2004-05)

Totes les instal·lacions i accessos del centre estan adaptats per a persones amb minusvalues i compleix la normativa en relació a supressió de barreres arquitectòniques.

Per participar en programes d’educació mediambiental i ecològics hem estat guardonats amb el distintiu d’Escola Verda i som Escola Solar per la nostra instal·lació d’energia fotovoltaica.

Els nostres alumnes poden disposar de taquilles de lloguer per deixar-hi llibres i material escolar.

Els Ferrocarrils de la Generalitat ofereixen als alumnes un abonament il·limitat durant el curs en condicions favorables.

Departament de Tecnologia

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *