Què és el GEP?

Benvolgudes famílies,

Com bé sabeu el plurilingüisme, i més concretament l’aprenentatge de l’anglès, és un dels pilars del Projecte Educatiu de l’Escola Josep Janés. Enguany el nostre centre ha iniciat la participació en un programa d’innovació educativa anomenat “Generació Plurilingüe”. Aquest projecte tindrà una durada de tres cursos escolars 2021/22 – 2023/24.

Aquest Blog “Projecte GEP – Generació Plurilingüe” pretén mantenir-vos informats de les actuacions que anirem implementant amb l’alumnat de la nostra escola.

Però, què és el GEP?
És un programa d’innovació pedagògica del Departament d’Educació.

Quina és la finalitat del GEP?
La finalitat d’aquest programa és millorar la competència en llengües estrangeres de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral, i capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica.

Com ho aconseguirem?
Les accions del programa GEP s’orienten, d’una banda, a incrementar el temps d’exposició de l’alumnat a les llengües estrangeres curriculars i, d’una altra, a acompanyar els centres educatius en el procés de desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe propi.

Podeu trobar més informació fent clic en el següent enllaç:
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/plurilinguisme/programes/institucionals/gep/

Esperem doncs, que la participació en aquest programa enriqueixi els aprenentatges dels/de les nostres alumnes i ajudi a desenvolupar millors competències lingüístiques en llengua anglesa.

Atentament,

Equip Directiu