English in the school

Acabar l´educació obligatòria tenint un bon nivell de competència lingüística en anglès no és un fet aïllat del nostre país, sinó un dels objectius prioritaris de moltes nacions europees , així com una de les recomanacions del mateix Consell d´Europa.

En el marc concret de la nostra escola el treball de la llengua estrangera en edats primerenques ha estat , des de fa molt temps , també objectiu prioritari:

. Ho recull el Projecte Lingüístic del centre en l´apartat de segones llengües.

. Queda igualment recollit en el Projecte de Direcció del centre, a on una de les expectatives plantejades dins l´àmbit curricular és avançar la introducció de la LE a pàrvuls 4 anys, així com el treball d´altres àrees curriculars tant a l´Educació Infantil com a Primària.

La nostra escola ha participat en molts projectes d´innovació i assessoraments sobre el tractament de l´anglès:

“ Anglès precoç a CI i racons d´autoaprenentatge “, 1994

“ La introducció d´una llengua estrangera abans del segon cicle”,1996

“ Introducció de l´anglès al C.Inicial”, 2005

“ Intensificació de l´aprenentatge de la llengua estrangera i treball de continguts curriculars d´altres àrees a l´Educació Infantil i Primària”  ,2006.

. Projecte PILE (Pla Integral de Llengües Estrangeres),2013-15

. Participació en un projecte COMENIUS amb països de la Unió Europea 2012-14.

: Projecte Europeu ERASMUS + 2016-2018.

En l´actualitat, dins l ´espai dedicat al treball de la llengua estrangera , l´escola inclou 1 hora setmanal de Psicomotricitat a Ed. Infantil i 1 hora setmanal de Ciències a tots els cursos de l´Ed. Primària en anglès , a través de la metodologia AICLE ( Aprenentatge Integrat de Continguts I Llengües Estrangeres). També es realitzen 30 m. setmanals de conversa al Cicle Superior impartides per un segon especialista. També s´inclou el treball de l´anglès en la celebració de festes en el centre ( Concert de Nadal, English Day ) i la realització de colònies en anglès a Primària.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *