Category Archives: RÀDIO ESCOLAR

pràctica 6 del curs de ràdio

Pràctica 6 curs de ràdio:

EL SOL I L’AGRICULTURA

[kml_rm movie="http://video.xtec.net:8080/ramgen/b7005017/soprova2.rm" width="250" height="150"/]
 

El Sol fa créixer les plantes i madurar els fruits. “Energi K” destaca, en aquest capítol, la importància que té el Sol en l’agricultura. El Sol és l’estrella més pròxima a la Terra i al seu voltant giren els planetes del sistema solar. Totes les energies que fem servir deriven, de manera directa…

LA RÀDIO A L’ESCOLA

Què pretenem amb Ràdio 4Vents?

Per Roderic Villalba, promotor de la Ràdio Escolar Ràpia, “cal intergrar el treball radiofònic en les tasques escolars, ja que la ràdio és un mitjà viu que promou la comunicació, facilita la lectura i la comprensió dels textos i agilitza les tasques de redacció dels alumnnes” (Villalba, 2000).

La utilització de la ràdio per estimular l’ús de la llengua és molt efectiva, les activitats de ràdio escolar presenten uns avantatges pedagògics que cal destacar. Segons apuntat Villalba (2000): “el treball radiofònic esdevé un estímul que potencia les activitats escolars des de diferents perspectives:

Reforça el treball en grup.

Fomenta el debat i l’aprofundiment dels temes.

Estimula l’ús de la comunicació oral, ensenya a utilitzar la veu, amplia el vocabulari, ensenya -en definitiva- a saber expresar-se.

Incita a la reflexió i el respecte vers l’interlocutor.

Responsabilitza als nois i les noies en una tasca que va més enllà de l’activitats escolar. A més, altres infants i persones adultes poden avaluar el seu treball.

Possibilita l’estudi, la reflexió, el debat…, a partir d’una fórmula divertida”.

Per què es interessant fer ràdio a l’escola?

L’experiència demostra que val la pena dur a terme aquest esforç, perquè:

És important iniciar el treball d’alfabetització audiovisual i sobre les noves tecnologies.

Els alumnes responen amb una gran motivació i interès.

Dominen i manipulen ràpidament els aparells.

S’aconsegueix elaborar treballs creatius.

Es poden abordar aprenentatges significatius.

Es fomenta l’autonomia i la responsabilitat dels alumnes.

Se superen dificultats expressives i de timidesa.

Es globalitza l’aprenentatge mitjançant altres matèries.

Es fomenta el treball en grup i l’actitud cooperativa.

Relació amb les àrees curriculars

Resulta difícil trobar alguna activitat humana que no tingui alguna relació important o que no estigui marcada o influenciada per la força dels mitjans de comunicació.

És per això que l’educació en comunicació s’ha de relacionar amb totes les àrees del currículum escolar, o bé totes les àrees del currículum escolar han de tenir un vessant audiovisual com un llenguatge més per organitzar els treballs i les informacions d’aquella àrea.