Daily Archives: 6 desembre 2007

El fracàs escolar a debat

Darrerament sembla que l’educació està present en totes les informacions dels mitjans de comunicació, i precisament no per explicar les  virtuts del nostre sistema, més aviat al contrari, per constatar que l’educació està sota mínims, amb un suspens bastant clar. El Periódico de Catalunya va publicar un article molt interessant, en que s’analitza la realitat educativa amb profunditat i es busca responsables que expliquin aquests resultats tan baixos. És molt aconsellable llegir les 100 preguntes sobre el suspens educatiu, tant si sou profes, pares o alumnes.

Eina web per a mapes conceptuals

Exploratree és un nou recurs de la web 2.0 que permet dissenyar esquemes i mapes conceptuals directament des del navegador web.
Els mapes conceptuals són un tipus d’esquemes per representar coneixements de forma gràfica. Podem trobar diversos programes que faciliten aquesta tasca, Freemind i CmapTools, són dos exemples de programari lliure que fan aquestes funcions. Aquestes aplicacions afavoreixen l’organització de les idees, la metacognició, l’anàlisi i la modelització, components destacats de la competència d’aprendre a aprendre i també de la competència digital.

L’originalitat d’Exploratree és presentar un ventall de plantilles i guies per generar una amplia varietat d’esquemes, a més ofereix la possibilitat de fer-los col·laborativament a la xarxa.

Actualment Exploratree es troba en fase de proves, i s’espera que a primers del 2008 funcioni a ple rendiment. Les funcionalitats que ofereix són:
* Crear esquemes a partir de plantilles, de forma individual o col·lectiva
* Recuperar els esquemes existents
* Imprimir els esquemes
* Editar i modificar els esquemes existents, canviant el text, les formes, les imatges o la seqüència de presentació.
* Enviar per correu a un grup de persones el vincle a un dels nostres esquemes
* Permetre afegir comentaris als esquemes (com en un Bloc)
* Compartir amb un grup el nostre esquema, facilitant la seva edició compartida (com en una Wiki).