Category Archives: General

Projecte TIC

PROJECTE TIC. SESSIÓ 7-8-9-10

En aquestes sessions posarem en pràctica tot allò que em aprés durant aquest dies. Per una banda haureu de buscar informació a internet sobre un tema proposat. Un cop tingueu tota la informació haureu de preparar una presentació que s’ha de fer utilitzant les diapositives del Google Drive, i finalment, haureu de fer una memòria del treball mitjançant el processadors de textos del mateix Drive.

Com treballarem?

El projecte s’ha de fer en grup de 3 alumnes, tant poden ser del mateix desdoblament com de la mateixa classe però de diferent grup de desdoblament. Els grups es fareu vosaltres mateixos però els confirmarà el professor o els acabarà de fer en cas de que quedi algun dubte o persona sense grup. Un cop tingueu el grup configurat ho comuniqueu al professor via mail.

Que haureu de fer?

El primer que heu de fer és organitzar-vos, penseu que tot el treball es fa de manera online i  que si esteu ben organitzats tots treballareu menys i millor, aconseguint millors resultats.

Primer heu de seleccionar el tema que voleu fer, és tema lliure però abans de començar a buscar informació ho heu de consultar amb el professor i que us autoritzi a fer-ho, quan tingueu el tema triat li envieu per correu al professor.

            Un cop tingueu el tema autoritzat podeu començar a buscar informació, teniu forces dies per a fer tot el projecte però no us podeu encantar en aquesta part, limiteu molt el què voleu buscar i explicar, a més, documenteu totes les pàgines que consulteu per a poder fer la memòria final.

Quan ja creieu que teniu tota la informació necessària us podeu posar a preparar la presentació, primer organitzeu quines parts fareu cada un i un cop comenceu a treballar, compartiu el document amb el professorperquè us pugui anar fent un seguiment del treball. La presentació ha de contenir, com a mínim 10 pàgines, la primera ha de ser una portada, no s’hi ha de posar índex i la última pot ser la de comiat o de valoració personal.

Deixeu un o dos dies per a poder preparar la memòria del projectes, s’ha de fer amb els text del drive i també s’ha de compartir amb el professor. En aquesta memòria hi ha d’haver:

  • Components del grup
  • Definir el perquè aquest tema.
  • Fonts d’informació
  • Organització de treball en grup.
  • Tasques de cada component.