Una biblioteca, què és?

Accés al web/webs que aportin informació sobre els trets caracterísitics del que es una biblioteca:

infoton.gif

– Infoton: aprendre com funciona la biblioteca