La nostra biblioteca

Accés a les dades bàsiques d’informació sobre la pròpia biblioteca:

– Ubicalció al centre

– Horari

– Normes d’ús i de prèstec

– Persona/es responsable/s

– Accés al Pergam: consulta de documentació…