El Grup de Natura Freixe presenta un projecte Tu Ajudes de l’obra social de Caixa Tarragona en cooperació amb l’Associació Jeroni de Moragas, i els centres residencials per a gent gran d’Ascó, Flix i Móra d’Ebre. Es dissenyaran i executaran activitats (tallers i sortides de camp) d’estimulació sensorial per a la gent gran. El monitoratge i planificació anirà a càrrec de l’equip educatiu del Grup de Natura Freixe, i la realització dels materials s’encomanarà al centre d’educació especial de l’Associació Jeroni de Moragas. Les activitats consistiran en visites setmanals als centres residencials per treballar tallers relacionats amb els sons, les formes i els colors de la natura i es complementaran amb visites a la Reserva Natural de Sebes. Els objectius són dotar aquests centres d’activitats complementàries que millorin el benestar dels residents, alhora que fer un projecte integrador que involucri un centre d’educació especial en l’elaboració de materials i acompanyament en monitoratge. Aquest projecte integrador que es proposa des del Grup de Natura Freixe té com a finalitat prevenir la pèrdua de les capacitats físiques i cognitives de la gent gran dels centres residencials, oferint un conjunt de tallers ambientals de caire lúdic, on es puguin treballar tècniques i exercicis com la memòria recent, de curt i llarg termini, motivar la participació activa i fomentar l’ordre i el respecte envers la natura o l’adquisició voluntària de rols de treball. A més es programaran visites a la pròpia Reserva per a que els desperti l’interès cap a la pròpia natura apropant-se als cavalls de la Camarga o veient les Cigonyes de prop i també amb l’objectiu de fomentar la participació sòcio-familiar.

Els tallers, que es duran a terme setmanalment als tres centres residencials per a gent gran d’Ascó, Flix i Móra d’Ebre, estaran gestionats, organitzats i dirigits per membres de l’equip educatiu del Grup de Natura Freixe. S’estarà en contacte directe amb la direcció i els treballadors socials de cada centre, per tal d’adequar i programar cada taller a les necessitats de cada participant. Amb aquest projecte es vol crear consciència i experiència mediambiental amb la gent gran, realitzant tallers com: recordar les plantes autòctones de la zona, reconèixer amb cants i imatges d’ocells els que recorden de quan eren joves, conèixer tocant reproduccions d’ocells de la zona, aprendre que mengen i com viuen alguns tipus d’ocells, plantació i manteniment de plantes aromàtiques, construcció de menjadores i caixes niu… El conveni de cooperació entre els tres centres residencials per a gent gran i l’associació Jeroni de Moragues, té com a objectiu involucrar aquesta darrera entitat, encomanant la realització de tots els materials que s’utilitzaran als tallers i incloent la participació dels seus integrants en el monitoratge. En l’aspecte laboral, el projecte ajudarà a consolidar llocs de treball a la Reserva Natural de Sebes i al Centre Especial de Treball de Jeroni de Moragas.

Codi de votació: 1098

Import sol·licitat: 30.000 €

Esperem els vostres vots per poder realitzar aquest projecte!!!