PROTECCIÓ DEL MEDI

Contaminació de les aigües subterrànies

  • La contaminació de l’aigua és causada per la presència de grans quantitats de matèries estranyes en els ecosistemes aquàtics, les quals n’alteren l’equilibri.

  • En les aigües viuen bacteris descomponedors que transformen la matèria orgànica (fulles, animals morts, excrements…) en sals minerals consumint oxigen. Abans, els rius i llacs es mantenien nets gràcies a aquest mecanisme d’autodepuració. Però, avui dia, aboquem una quantitat tan alta de contaminants que el procés d’autodepuració natural de les aigües esdevé inútil en moltes ocasions.

           

 

 

Deixa un comentari

Podeu utilitzar aquestes etiquetes : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>