Monthly Archives: febrer 2008

Inserir una activitat JClic en un bloc

Després de cercar la manera de com posar una activitat JClic en el bloc per poder-lo treballar des del mateix bloc he trobat la solució.

Gràcies a Montse Escoi, el seu bloc és “racótic” (que recomano que visiteu) m’ha enllaçat a una adreça on ho explica molt i molt bé.v Si voleu mirar l’adreça és aquesta.

La informació per inserir el JClic en el bloc és:

Primer haurem d’anar a la biblioteca d’activitats de JClic i triar la que volem insertar al nostre bloc.

Després, ens fixarem en l’adreça URL que ens dóna l’activitat. La trobarem costat de baix a la dreta de la finestra.
I finalment, hem de copiar el següent codi escrivint l’adreça que hem trobat abans en el lloc que s’indica. Pensau en copiar aquest codi en l’editor HTML del vostre editor d’entrades.

<br/><iframe width=’600′ height=’400′ frameborder=’0′ src=’http://clic.xtec.net/db/jclicApplet.jsp?project=ESCRIU AQUI L’ENLLAÇ DE L’ACTIVITAT’></iframe><br/>

En algunes plantilles de blocs pot aparèixer la interfície del JClic massa gran, solapant altres elements del bloc. Per solucionar-ho, podeu modificar les mides width=’600′ height=’400′ jugant amb els nombres i provant el tamany que més se vos adapti a les mesures del bloc.