GLIFING: lectura P4 i P5

Glifing és un mètode d’entrenament de la lectura que s’aplica mitjançant un programa informàtic.

Gràcies al seu format lúdic, ens divertim mentre llegim i aprenem a llegir millor.

En el següents dos vídeos, als quals podeu entrar fent clic sobre el títol, trobareu la informació necessària per entendre el funcionament de Glifing, la fonamentació teórica en la que es basa el mètode, instruccions per poder portar la sessió correctament i les diferents opcions que tenen dins el seu perfil d’entrenats i entrenades..

Presentació a les famílies

Perfil entrenat 

 

La vostra tutora proporcinarà un usuari i contrasenya per a cada nen/a.