Hàbits i rutines

El treball dels hàbits i les rutines és fonamental en l’Educació Infantil, perquè ajuda a potenciar l’autonomia i la socialització dels infants, així com a millorar les pautes i la responsabilitat en el treball.
Els hàbits són formes de comportament adquirides per mitjà d’un aprenentatge o de l’experiència. Són les conductes socials necessàries per poder-nos relacionar amb les altres persones dins i fora de l’àmbit escolar. Reforcen l’autoestima i la seguretat personal. No només cal ensenyar-los, sinó fer nosaltres de model i acompanyar-los perquè quedin ben assolits i no suposi cap esforç utilitzar-los diàriament.
És imprescindible establir vincles de col·laboració entre l‘ escola i la família. Ha de ser un objectiu comú de cara al creixement personal i l’aprenentatge. D’aquí la importància del treball comú dels hàbits a l’escola i a casa. Per aquest motiu, des de la nostra escola, l’estil de treball que duem a la pràctica prioritza tant l’acció educativa com l’adquisició de tècniques i continguts bàsics.

S’afavoreix en l’ambient escolar, la col·laboració, la recerca i l’adquisició d’hàbits. Entenem l’Educació com un procés integral i per això potenciem una moral basada en la solidaritat, el respecte als altres i sí mateixos, l’acceptació de la diversitat, el respecte per la natura, el sentit de la llibertat lligat al de responsabilitat, el gust pel treball ben fet, el coneixement pel medi ambient, l’educació com a consumidor, l’aprenentatge de la vida democràtica i del respecte. Tot aquest ideari educatiu es tradueix en una tasca diària i comuna per part dels mestres i pares que esdevé els diferents tipus d’hàbits a treballar i ensenyar:
Hàbits de Sociabilitat: Compartir el material, ajudar els altres, saber escoltar a tothom i respectar el torn de paraula, saludar quan arribem i marxem d’un lloc, aprendre a jugar amb els altres sense barallar-se, respectar les persones, els animals i les plantes, respectar el mobiliari i el material, respectar els horaris i ser puntuals, trucar a la porta abans d’entrar en un lloc, cal caminar a dins dels llocs i no córrer, seure bé, parlar sense cridar, demanar el torn de paraula, saber disculpar-se i perdonar, saber demanar les coses si us plau i donar les gràcies, no dir paraules grolleres ni mentides.
Hàbits d’Autonomia i d’Higiene personal: Posar-se i treure’ns correctament la bata, el jersei o l’anorac, saber veure la necessitat de rentar-se les mans, posar-se la mà a la boca quan tossim, tenir cura de mocar-se, anar net/a, netejar-se després d’anar al lavabo, no posar-se els dits al nas, no ficar-se els dits i/o altres objectes a la boca, menjar sol i sense embrutar-se.
Hàbits de Treball: Escoltar quan ens expliquen alguna cosa, posar interès en treballar bé i polit, aprendre a treballar sense gaire soroll ni cridar, utilitzar correctament els estris més usuals, participar en activitats comunes, tenir curiositat i interès en aprendre coses noves, saber acceptar les normes, els errors i en la mesura del possible rectificar-los, no oblidar posar el nom a tots els treballs, aprendre a treballar en grup …
Hàbits d’ordre: Recollir sempre les joguines i el material, llençar els papers a la paperera, entrar i sortir de la classe de forma ordenada, deixar la cadira ben col·locada, penjar l’abric, la bata i posar la bossa de l’esmorzar al seu lloc.
L’adquisició dels diferents hàbits els possibilita que tinguin una convivència positiva amb els altres i l’adquisició dels nous aprenentatges.
És important observar els petits progressos de l’infant dia a dia i saber valorar-los perquè és una motivació important i necessària per seguir avançant.
Recordeu que les petites operacions quotidianes esdevenen hàbits sobre els quals el/la vostre/a fill/a construeix la seva autonomia. Les rutines generen hàbits, els hàbits capacitats (s’ha d’assolir durant l’Educació Infantil), i aquestes, a la llarga, competències (s’ha d’assolir durant l’Educació Primària). Per aconseguir-ho és imprescindible el recolzament de l’adult.
La sobreprotecció no afavoreix que el nen desenvolupi la seva autonomia, aprenentatges ni sociabilitat.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *