Carnestoltes a Infantil

PROPOSTA D’ACTIVITATS:


Introducció: contex

 

El carnaval és una festa popular, coneguda arreu del món, d’aquí la importància de treballar aquesta diada a l’escola, ja que el currículum d’educació infantil ens diu que els nens i nenes
d’aquestes edats han de conèixer les festes populars i les tradicions de la seva cultura i d’altres.
D’altre banda, amb aquest treball a l’escola, també aprenem a treballar en equip, quan preparem la festa, aprenem a respectar els nostres companys i companyes, aprenem valors com: estimar les diferents tradicions populars, entre d’altres.
Ja que aviat la celebrarem, a l’ escola prepararem una sèrie d’ activitats d’ aquesta temàtica. Aquestes propostes TAC ajudaran a motivar els alumnes a l’hora de realitzar les activitats, les quals seran més dinàmiques i divertides per a ells i fent-los ser protagonistes de cadascuna d’elles.
Aquesta proposta d’activitats s’ha dissenyat per un grup de 15 alumnes de P5 d’educació infantil.
La temporització prevista és de tres setmanes, una setmana abans de la festa de Carnaval, la setmana de la festa de Carnaval i una setmana després.

Objectius:
Conèixer i mostrar interès per les costums i tradicions populars de Catalunya : el Carnaval.
– Participar en les activitats proposades a l’ escola, de manera activa.
– Disfressar-se i gaudir de la festa del carnestoltes.
– Utilitzar les TIC com a eina del seu aprenentatge
Capacitats:
– Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació  habituals per mitjà dels diversos llenguatges.
– Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.
– Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, en activitats socials i culturals.