Category Archives: Obtenir informació

Com treballem la funció d’obtenir informació als centres?

 FUNCIÓ COMUNICATIVA: Obtenir informació al CEIP DEVESA.

PREGUNTAR DADES:

– Rutines: El nen/a encarregat del bon dia fa preguntes als seus companys/es a mesura que els dóna el bon dia. Ex: T’has vestit sol? Si/no m’he vestit….

– Joc de passar-se un objecte: en rotllana els nens/es es van passant la pilota o objecte a mesura que es van preguntant i responent una pregunta donada. Ex: com et dius? Em dic… Quants anys tens? Tinc….. Aquesta activitat també es fa passant un cabdell de llana i construint així una tela entre tots/es.

– Preparació d’una entrevista: al iniciar un projecte, després de fer la pluja d’idees sobre què sabem i què volem saber, i després d’encarrilar als nens/es perquè trobin necessari o útil una entrevista, entre tots/es reflexionem sobre com podem preguntar i demanar la informació que ens falta per saber. Preparem, ens distribuirem les preguntes i realitzarem  l’entrevista. 

DEMANAR L’OPINIÓ:

– Assemblea: l’encarregat de gestionar l’assemblea pregunta als nens/es com ho farien per resoldre algun problema o conflicte a solucionar. Entre tots anem buscant solucions i donant l’opinió al respecte.

– Contes: potenciar l’empatia dels nens/es amb els personatges i donar opinió sobre l’actuació d’aquests o sobre com haguessin actuat ells.

– Mostrar una producció individual o col·lectiva i demanar l’opinió dels altres potenciant la crítica constructiva. 

PREGUNTAR SOBRE ELS SENTIMENTS:

La manera com treballem aquesta funció comunicativa a l’escola ha estat descrita en apartats anteriors quan es feia referència a altres funcions comunicatives lligades a l’expressió i interpretació d’estats emocionals.

– Rutines: de la mateixa manera que en el primer punt, el nen/a encarregat del bon dia també pot preguntar sobre l’estat d’ànim dels seus companys/es.

DEMANAR ACLARIMENTS:

– En el document de rutines i verbalitzacions seqüenciades, entregat en la sessió anterior, que feia referència a la gestió de la comunicació i treball de les fórmules socials, també s’inclou les estructures lingüístiques que treballem a l’hora de demanar ajuda i aclariments.

ACTIVITATS PER OBTENIR INFOMACIÓ AL CEIP SILVESTRE SANTALÓ

Preguntar dades: adreces

 • A partir del projecte “El meu poble” es treballarà el plànol de Salt i es demanarà a les famílies que en un paper anotin l’adreça dels seus fills/es per tal de marcar-les en el plànol amb els mateixos infants.
 • En el racó de la caseta colloquem una capsa amb les fitxes de cada infant on hi ha figura la foto de l’alumne i les seves dades personals (el nom del carrer, el telèfon…). Dins el joc simbòlic que es realitza en el racó, l’alumne pot simbolitzar que agafa una fitxa per tal de trucar a l’infant que desitgi. Aquestes fitxes s’hauran treballat prèviament i es proposarà de realitzar-les amb els mateixos alumnes.

Cal destacar que aquestes dues activitats les realitzem al curs de P-5!

Demanar l’opinió

 • A través de les converses collectives s’anima als alumnes que participin tot donant la seva opinió.
 • De forma esporàdica es proposa als infants que un cop finalitzats els racons participin tot explicant què han realitzat en el racó i que donin la seva opinió.
 • Després d’algunes activitats es proposa que els mateixos infants facin una avaluació, per exemple: si els hi ha agradat, si han estat atents, si canviarien alguna cosa, etc. Les formes d’avaluar són vàries:

– Amb un gest (mans amunt i cara contenta simbolitza que ens ha agradat, una mà amunt i una mà avall simbolitza que ens ha agradat una mica, mans avall i cara de fàstic simbolitza que no ens ha agradat).

– Amb material, com per exemple ampolles d’aigua: si l’ampolla és plena vol dir que ens ha agradat, si es mig plena només una mica i si és buida no ens ha agradat. També a partir d’un semàfor.

Preguntar sobre els sentiments

 • En una baralla intentem treballar l’empatia, és a dir, el fet de posar-se a la pell de l’altre a través de preguntes com: Com creus que es sent la Fatoumata? Li ha agradat que li fessis això? Etc. Finalment li proposem que li pregunti al seu company/a com es sent.
 • El joc de les cares. S’utilitza en moments com pot ser després de pati en cas que hi hagi algun conflicte o situació que ens interessa treballar. Permet preguntar als alumnes com es senten.
 • El giravolt. Es tracta del mateix procediment que el joc de les cares.
 • El joc de les llunes. Es tracta del mateix procediment que el joc de les cares.

Demanar aclariments

 • Rutines. A través de la conversa collectiva. Quan un infant explica quelcom als seus companys/es i la resta d’alumnes fan preguntes per tal de poder comprendre millor el que s’ha explicat o per ampliar la informació.
 • L’hora del protagonista. Cada dilluns, l’infant encarregat d’emportar-se el diari i la mascota de la classe, explica als seus companys/es el que ha fet durant el cap de setmana. Un cop finalitzada l’explicació la resta d’infants poden fer preguntes a l’encarregat per aclarir dubtes o aclariments.

OBTENIR INFORMACIÓ al CEIP Mas Masó

Mentre elaboràvem aquest document ens vàrem adonar de la poca quantitat d’ocasions en que els nostres alumnes són els protagonistes a l’hora d’obtenir informació i que aquest paper el fa sobretot la mestra. Cal reconèixer la utilitat d’aquesta reflexió en relació a programar més activitats d’aquest tipus.

PREGUNTAR DADES

·         Aprofitant els temes que es treballen a l’àrea de descoberta, han de demanar informació sobre qüestions personals i familiars: treball dels pares, nom del carrer on viuen, quines malalties han tingut, … Es poden donar pautes per a les preguntes entre alumnes o en alumnes de Primària fer servir enquestes, per exemple.

·         A les rutines, quan un alumne/a no ve a l’escola, l’endemà l’encarregat/ada de passar llista li demana per què no va venir? ….

·         A Primària es poden d’elaborar preguntes per fer entrevistes als pares, a autors de llibres, a membres del claustre o de l’escola….

·         Endevinalles

·         En els racons de joc simbòlic (botiga, cuineta, …) quan demanen a altres alumnes què volen dinar, quina roba posen a les nines… S’entèn que aquestes activitats estan pautades i treballades amb la mestra com a model.

DEMANAR L’OPINIÓ

·         Crear una rutina després dels treballs de plàstica per a demanar a la resta d’alumnat què els sembla la feina feta.

·         Donar a l’alume/a el paper de la mestra quan es pregunta l’opinió d’una obra plàstica al projecte “Miró”.

PREGUNTAR SOBRE ELS SENTIMENTS

·         En els moments de conflicte, demanar com estan els altres integrants del conflicte: enfadats, contents, tristos, …

·         Quan es fa la rutina per preguntar com estan el alumnes designar cada dia algú diferent per preguntar el mateix a la mestra.

DEMANAR ACLARIMENTS

·         Sempre i a tota hora: per què això? Per què allò?

·         Dictat cooperatiu: Aquesta activitat integra les 4 habilitats lingüístiques. Per grups s’han de dictar els uns als altres un text que està penjat a certa distància dels “escriptors”. Poden ser només paraules; frases o textos més llargs; o preguntes i tasques que després hauran de completar. D’aquesta manera l’adeqüem des de P5 a 6è. En aquesta activitat els alumnes que escriuen hauran de demanar: amb quina lletra? Està bé així?… quan completen tasques o preguntes poden preguntar a la mestra o a la resta d’alumnes.

Obtenir informació al CEIP Gegant del Rec

preguntar dades

-projectes: a través del projecte “el meu poble” podrem preguntar dades sobre on viuen, el carrer,…

-contes: a través de la “llegenda del gegant del rec”, en la qual s’explica els orígens de salt, es podrà aprofundir en el recull de dades sobre l’alumne .

demanar l’opinió:

-filosofia 3-18: a través de la reflexió es demanarà a l’alumnat l’opinió sobre l’activitat realitzada a filosofia.

-contes: demanar a l’alumnat l’opinió sobre diferents aspectes del conte: actituds dels personatges, narració,…

-resolució de conflictes: per tal d’aclarir una situació conflictiva es tindrà en compte l’opinió dels nens i nenes implicats.

preguntar sobre sentiments:

-filosofia 3-18: animar als nens que parlin dels seus sentiments quan es treballi aquest aspecte a la filosofia 3-18.

-resolució de conflictes: ajudar a l’alumne que es posi en el lloc del nen o nena afectat i que ell també expressi els seus sentiments.

-cap del dia: finalitzat el dia es fa una valoració a nivell de grup-classe sobre com ha anat. els nens i nenes donen la seva opinió. expressen coses positives i negatives del dia.

-tallers de intel.ligència emocional: es treballaran aspectes com: autoestima, resolució de conflictes, valors, actituds de convivència,gestió de sentiments…

-contes: fer reflexionar als nens i nenes sobre els sentiments dels personatges: tristesa, enuig, por, alegria,… i saber-ne el motiu.

-visualització d’un vídeo: en ell surten expressions de diferents emocions: tristesa, alegria,… els nens reflexionen sobre diferents moments en què tenen uns sentiments o altres.(quan estem contents?, quan estem tristos?,…)

demanar aclariments:

resolució de conflictes: demanar als alumnes que expliquin un fet en el que s’han trobat implicats els dos. primer parla un i després l’altre

FUNCIÓ “OBTENIR INFORMACIÓ” CEIP LA FARGA

1. Amb els projectes:

 • Què sabem? (coneixements previs)
 • Què volem saber?
 • On buscarem la informació?

2. Amb les notícies:

 • Notícies escrites: aprofitem notícies properes (sobre el poble, l’escola, ocells, etc.) per a treballar el títol, la foto, el peu de foto i la notícia
 • Notícies orals: esdeveniments propers als nens i que són dels seu interès. Cal anar regulant la conversa amb preguntes.

3. Amb les entrevistes:

 • Preparar preguntes per a l’exposició dels projectes de les aules.
 • Preparar l’entrevista a l’autora del conte del “Nan Bori”, que ens visitarà el dia de Sant Jordi

4. Altres:

 • Demanar la identificació de coses o persones a través de preguntes
 • Utilitzar els llibres de bits (aliments, parts del cos, etc.)
 • Durant l’explicació de contes preguntar qui són els personatges
 • Endevinar animals a partir de la seva onomatopeia
 • Preguntar què han dinat o esmorzat i qui ho ha preparat.
 • Utilitzar la capseta màgica que amaga un objecte i anar preguntant per a obtenir-ne informació.
 • Jocs (endevinalles, veig-veig, peça amagada, etc.)
 • Fer dramatitzacions sobre les emocions i preguntar el perquè d’aquestes
 • Llegir les instruccions de les joguines
 • Aprofitar activitats com la truita del dijous gras o la mona de Pasqua per a treballar les receptes de cuina.
 • Elaboració de fitxes dels jocs multiculturals del projecte “un viatge màgic”
 • La maleta viatgera, on hi ha la llibreta on cada alumne disposa de dues pàgines per a explicar coses sobre ell o la seva família.
 • Utilitzar l’empatia durant els conflictes preguntant com creu que se sent l’altre.

CEIP EL PLA

Els contes, les imatges i les seqüències ens poden ajudar a treballar aquests aspectes.

PREGUNTAR DADES: ADRECES

Explicar diferents fotos o imatges amb accions, descriure el que hi passa, què porten, etc.

– Demanar què en saben, què en volen saber, on podem extreure la informació, dels projectes que es treballen a l’aula.

– Quan hem fet alguna sortida fora de l’escola (per exemple el circ, el teatre, etc.) ho comentem en gran grup recordant que hem fet, què hem vist, quins personatges ens han agradat més, etc. I la majoria de vegades el hi fem dibuixar.

– Demanar l’adreça pel projecte dels carters.

– Algun contes de la col·lecció del qui sóc, qui condueix i  un, dos, tres, com més serem més riurem, etc.

– Un joc d’endevinar: posar diferents objectes dins d’un sac i esbrinar que és a patir d’una petita descripció. En gran grup o per parelles.

– El joc del Veig Veig.

– Activitats amb la revista de l’escola:

– Diferenciar textos i foto. Veure diferents tipus de text.

– Buscar la data en un diari, (la data és un element que el treballem diàriament a l’aula).

– Buscar lletres del seu nom.

– Escriure ” a peu de fotografies”.

– Preguntar per obtenir informació: Un joc a nivell oral, on a través de preguntes com qui ets, com et dius, quants anys tens, vaig a l’escola de, etc. El nen/a s’identifica.

– A primària a l’hora de resoldre problemes de matemàtiques, alhora de realitzar projectes d’aula o activitats concretes de medi on han de preguntar a casa diferents qüestions.

DEMANAR L’OPINIÓ

– A l’hora  d’escriure una carta, expliquem fets passat i diem la nostra opinió sobre fets.

Abans de començar una feina demanar com s’ha de fer aquesta feina: a poc a poc, cal pintar-la,etc.

– Quan es demana al grup classe la opinió per resoldre un conflicte.

– A primària els alumnes han de demanar l’opinió a través d’algunes activitats de dinàmica de grups. És un aspecte que cal treballar-lo més.

PREGUNTAR SOBRE ELS SENTIMENTS

Descripció d’imatges on s’hi reflexen accions o estats d’ànim.

El material del País de Xauxa: és un joc relacionar el “so” amb la imatge de diferents accions o estats d’ànim.

– En el moment de passar llista preguntar com se senten.

Jocs d’expressió corporal a psicomotricitat.

– Després de fer una feina ben feta o mal feta preguntar al nen/a com se sent, igualment com se senten quan han tingut una actitud bona o dolenta. Ho reforcem amb gomets de cares tristes o contentes.

Preguntar al pati, a l’aula quan algú plora o riu, o quan arriben de casa plorant, etc.

– A primària  es fa preguntant  a nivell oral com estàs avui? Estàs content? Què et passa? Que estàs preocupat per alguna cosa?.

– També a nivell de dinàmica de grups es realitzen alguns exercicis on l’alumne/a ha d’expressar els sentiments i les emocions a través de cares i a través de com estan diferents personatges.

DEMANAR ACLARIMENTS

Demanar aclariments després d’una acció bona o dolenta.

– A primària sobretot es treballa oral, en el dia a dia, en les possibles baralles, conflictes, o quan hi ha malentesos.

– També a nivell de llenguatge escrit per corregir paraules o clarificar frases que no s’entenen què volen dir.