Category Archives: Fórmules socials

Com gestionem la comunicació i treballem les fórmules socials als centres?

LES FUNCIONS I HABILITATS COMUNICATIVES DE LA LLENGUA

GESTIÓ  COMUNICACIÓ , FÒRMULES SOCIALS  al CEIP EL PLA

Disculpar-se i respondre / Expressar cortesia :  saludar, acomiadar-se, oferir-se, convidar, felicitar i agrair.  / Interessar-se per l’estat d’una persona / Resoldre malentesos i fer aclariments.

Treballarem bàsicament de forma oral i  en tot moment acompanyat del gest que acompanyarà l’acció.

Disculpar-se  :  Es tracte sobretot  en el moment del patí que és quan es duen a terme més conflictes.  Es  provocarà que l’infant que hagi picat demani perdó, dient “Em perdones , Maria “, tot seguit es podrà dur a terme una acció d’afecte per tal de demanar perdó com una abraçada o un petó i també al final es podrà prometre que no ho farà més i  al final es podrà  cantar la cançó de la “Pau , pipa de la pau”.

A Primària s’utilitzarà  més  la Targeta de Mediació, a través de la qual s’aconsegueixen resoldre els conflictes entre alumnes.

-Respondre i agrair :  S’ensenyarà als infants a respondre amb educació , dient gràcies  per exemple quan els hi posem aigua, oferim una cosa, cordem les sabates…

 A la vegada es provocarà  cada cop més, com més gran siguin els nens/es que aixequin la mà per respondre a dins l’aula, així ajudant a que aprenguin a respectar els torns de paraula i a la vegada a escoltar els seus companys.

-Expressar amb cortesia :

Saludar :  Cada dia al matí dir bon dia quan es passa llista a cada un dels infants.

També a l’hora de marxar d’acomiadar-nos  dels  infants o dir  “Fins la tarda” al migdia .  Cada vegada que entri algú a l’aula saludar-lo degudament.

Cada dia al moment d’entrar dins l’escola la mestra, saludarà a cada un dels nens/es concretament, donant-li un moment d’atenció a cada un d’ells/es i fent-li un petit comentari afable a cada un  (moment de la fila).

Per realitzar aquestes rutines de salutació utilitzarem diferents cançons, com ara ” Hola com estàs?” , “Cançó de l’Adéu me’n vaig ” , “Bon dia , Bon dia al dematí …” , “Hola Bona tarda …”

Convidar : Quan algú de l’escola (sobretot a Educació Infantil) organitza una activitat especial, fa un petit escrit per la resta de classes per invitar a que ho vagin a veure , i passen l’escrit per les classes i /o també es penja a fora de l’aula per informar-ne als pares.  Per exemple : “L’exposició  dels fruits de la tardor” .

Sobretot ens fixarem que a l’invitació hi hagi  les parts corresponents d’una invitació , el quan , a què es convida , qui convida i a qui convida.  I a la vegada que també s’hi trobi un acomiadament  adequat , per exemple ”  Us hi esperem aviat ” i /o ” Esperem que us agradi…”.

Felicitar : Quan un infant fa una cosa bé el felicitem i li diem molt bé , a la vegada també els nens poden dir ells mateixos “molt bé …!” o també es pot picar de mans i acompanyar amb l’expressió “molt bé!”

La mestra pot dir als nens/es que  està molt contenta d’ells i felicitar-los, però també serà important  fer que els nens /es  es sentin contents d’ells mateixos , potenciant així l’autoestima.

A través de gomets amb cares contentes,altres premis  o diferents mecanismes també es podran dur a terme les felicitacions als nens/es.

Agraïr :   Respondre amb educació dient gràcies , per exemple si la mestra ajuda a un nen  a cordar les sabates i a la vegada també ensenyant sempre a dir de res.

-Interessar-se  per l’estat d’una persona :  Quan es passa llista i un infant no ha vingut ens preocuparem per aquest , preguntant  ” on és …? ” ,  “Què li passa …? ” Si pot ésser que estigui malalt, o al metge , o de viatge ….

També la mestra es podrà preocupar per alguna persona de la família d’algun infant, preguntant-li com es troba la mare ….

-Resoldre mal entesos : Quan algú ens crida i no l’entenem mai direm “Què ?”, sinó que direm   ” Mana” o /i ” Diguem”.

Quan algun nen/a  no entén el que li diem , acostuma a fer “ehhh?” , i la mestra ha d’ensenyar que s’ha de dir ” Què vols dir…? , “Què dius…?” .

A la vegada quan nosaltres no entenem el que ens volen dir els hi diem  : “Què dius…?” , “Què és això…?”, ” No t’entenc , pots tornar-ho a repetir si us plau …? “.

Tots els mal entesos o problemes a l’aula  de parvulari es solucionaran a través del diàleg i  si és possible mitjançant diàlegs adaptats a tots els nens/es i/o assemblees. 

A Primària és freqüent fer escriure als alumnes el què ha passat , ja que d’aquesta manera s’ajuda a clarificar el fet per tal de poder-ho explicar posteriorment.

Fer aclariments :  Fem servir  el ” Què vols dir …? ” o ” Què és això …?”.

Demanar d’apujar o abaixar la veu :  S’utilitzaran diferents cançons com ara “La del rei del Silenci “, “La Babeca” … , per fer silenci a l’aula.

A Primària en canvi no es canten cançons, sinó que es fa adonar als nens/es que no s’està aconseguint el to adequat.

També es pot ensenyar  la fotografia del nen que fa silenci, o nosaltres mateixos a partir de determinats gestos coneguts pels infants aconseguir que coneguin quan volem que facin tots silenci.

I dir als nens/es que no cridin tan que ja els escoltem , o que abaixem el volum .

CEIP Veïnat – FUNCIÓ: GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ. FÓRMULES SOCIALS.

 1.- Disculpar-se i respondre.

Aquesta habilitat es tracta a través dels conflictes.

Sempre que es produeixi una situació en que s’ha de demanar perdó  , insistir, repetir, fer que ho demanin ells/elles.

Verbalitzar què ha passat.

Donar un model de disculpa: ho sento, ja m’ho he pensat, m’he equivocat,…

Anar uns minuts al racó de pensar.

Titella de dues cares trist i enfadat.

Treball d’empatia amb el company afectat.

2.- Expressar cortesia: saludar, acomiadar-se, oferir-se, convidar, felicitar, agrair, …

Es treballa a través de les rutines diàries. Com per exemple saludar i acomiadar-se a primera i última hora de classe, demanant voluntaris/es per dur a terme alguna activitat, felicitant la tasca positiva realitzada per algun dels/les alumnes, agraint l’ajuda que ofereixen, …

Cançons del Bon Dia, de Bona Tarda, de l’Adéu-siau, Un dit, una mà…

Oferir-se: pujar damunt la cadira de parlar.

Reforçar els comportaments d’ajuda entre ells.

Crear vincles entre l’alumnat: P-3 amb P-5 de la ma per anar a les sortides, al lavabo, a buscar la bosseta… (els grans es fan responsables dels petits). Fem tallers de grups barrejats: P-4 i P-5

Felicitació en els aniversaris (celebració a la classe amb cançó, corona… ), .

3.- Interessar-se per l’estat d’una persona.

Al passar llista al matí: Com està aquest nen o nena que no ha vingut a classe?  “potser està malalt”. Preguntem al seu germà d’un altre curs  Què li passa?…

Sempre amb el MODEL de la senyoreta, preguntar a altre senyoreta que estava refredada: Com es troba?

Treballar diferents accions segons els diferents estats d’ànim (trist, enfadat, content,..) a través de fotos i verbalitzar-ho.

Empatia envers els companys: mira com plora! Què li passa?

4.- Resoldre malentesos i fer aclariments.

En situacions de conflictes intentar resoldre-ho al moment

Si es produeix al pati, la mestra escolta les dues parts en conflicte fent que s’escoltin entre elles per buscar la solució.

Si és a la classe, en petit grup, …  reflexionar tots plegats sobre la situació conflictiva que s’ha produït. La mestra dirigeix les preguntes i respostes (donant models).

Plantejar processos d’empatia: com creus que se sent ell/ella? I ara què farem?

També es pot arribar a treballar aquesta habilitat fent repàs de les temàtiques treballades. És a dir, aclarint els dubtes que sorgeixen quan es tracta un tema i no s’interioritza degudament.

GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I FÒRMULES SOCIALS CEIP LA FARGA

 

 • 1. SALUDAR I ACOMIADAR-SE: es treballa sobretot durant les rutines. Cantem la cançó del bon dia, bona tarda o adéu. El maquinista també diu bon dia a tots els companys/es i la resta del grup li contesta. Podem utilitzar unes titelles del sol i la lluna per a reforçar el contingut del missatge.
 • 2. EXPRESSIONS DE CORTESIA: es treballa en les situacions quotidianes que sorgeixen habitualment. Quan un alumne demana alguna cosa i oblida el siusplau la mestra li pregunta si s’oblida d’alguna cosa, “la paraula màgica”, “no entenc bé el que m’estàs dient”, etc. A l’hora de donar les gràcies li podem preguntar “què has de dir?” o podem donar-los el model i els nens/es l’han d’imitar. A l’hora d’esmorzar utilitzem la cançó del bon profit.
 • 3. DEMANAR EXCUSES: s’utilitza en el moment que sorgeix una situació que ho requereix. Intentem que l’alumne que ha de demanar excuses es posi en el lloc de l’altre i que intenti imaginar com se sent. Finalment ha de verbalitzar les excuses utilitzant les fórmules treballades (no ho faré més, em perdones?, ha estat sense voler, etc. ). Podem utilitzar els suports visuals amb les imatges de nens que estan contents, enfadats, tristos, etc.
 • 4. DEMANAR PERMÍS: s’utilitza en situacions habituals com anar al lavabo, repartir les bosses de l’esmorzar, per anar a beure aigua, etc. El mestre dóna un model i els alumnes l’imiten.
 • 5. PRESENTARSE O PRESENTAR A ALGÚ: es treballa quan arriba algun alumne nou a l’escola. El mestre el pot presentar i llavors la resta del grup imitar-lo i presentar-se al nou alumne. Quan arriba a l’aula alguna persona que els alumnes no coneixen, pregunten a la mestra qui és, llavors podem dir-los que li preguntin ells mateixos.
 • 6. FELICITAR: al final de cada mes celebrem l’aniversari dels alumnes que han fet anys durant aquest mes. Posem una corona als protagonistes i els cantem la cançó “per molts anys”. Fem una foto dels nens bufant les espelmes d’un pastís i els la donem de record. També felicitem el Nadal i l’any nou amb el poema i la postal que fa cada nen/a.
 • 7. ELOGIAR: es dóna en situacions quotidianes quan un alumne ha fet bé una cosa. Utilitzem frases com “et felicito” o “ho has fet molt bé”. També podem dibuixar un pallasso o una cara rient a les fitxes dels alumnes per tal que vegin que ho han fet bé.
 • 8. AGRAIR: a l’hora de donar les gràcies li podem preguntar “què has de dir?” o podem donar-los el model i els nens/es l’han d’imitar.
 • 9. CONVIDAR:ho utilitzem quan els nostres alumnes volen que algú assisteixi a algun acte que protagonitzen ells mateixos. Aquest curs hem convidat a la resta de classes a una obra de teatre, als pares i mares a un esmorzar de Nadal, etc.
 • 10. GESTIONAR LA CONVERSA:
 • CRIDAR ALGÚ: evitar el típic “Eh” i donar el model correcte per tal de dirigir-se a l’altre.
 • RESPONDRE: utilitzar les fórmules correctes com a model en les converses habituals. El racó de joc simbòlic o el telèfon són uns bons mètodes que utilitzem normalment.
 • DEMANAR LA PARAULA: es treballa contínuament, ja que costa molt que aprenguin a parlar quan els toca. Demanem que aixequin el dit i que esperin que els donin la paraula.
 • RESPECTAR EL TORN: han de comprendre que una conversa ha de permetre que tots els interlocutors puguin expressar el que pensen. Podem utilitzar imatges d’uns llavis i de diverses orelles per a que aprenguin que només pot parlar el nen/a que té el dibuix dels llavis.
 • RESPECTAR EL TEMA: quan es dóna una situació on un alumne vol explicar una cosa que no està relacionada amb el que es parla, li fem entendre que el que diu pot explicar-ho més tard, que en aquest moment cal centrar-se en el que estem parlant. Quan volem que participin en una conversa de grup, cerquem temes que engresquin a tots i que els faci venir ganes de participar (Ramadà, Castanyada, sortida, Reis, etc.)
 • DEMANAR REPETICIÓ O ACLARIMENT: quan acabem d’explicar alguna cosa, intentem assegurar-nos que ho han entès preguntant si hi ha algun dubte, si volen preguntar alguna cosa més, etc.
 • MANTENIR EL TO ADEQUAT: cal que el mestre mantingui sempre un mateix to de veu, per tal que els alumnes el prenguin com a exemple. Podem utilitzar titelles o contes per a que entenguin que no cal aixecar excessivament el to quan es parla o es juga.

LES FUNCIONS I HABILITATS COMUNICATIVES DE LA LLENGUA al CEIP Gegant del Rec

SALUDAR:

Entrades i sortides, canvis d’activitat amb especialistes.

La Fada Aniceta és la fada que ens ensenya habilitats socials i bons modals. És un personatge que propicia paraules maques.

INTERESAR-SE PER L’ESTAT D’UNA PERSONA:

Quan fem les rutines i passem llista. Quan algun nen ja ha tornat després d’estar malalt, quan algú s’ha fet mal al pati.

Establim una conversa de frases curtes. Que li passa a ….? Està malalt. Què et feia mal? Ara ja et trobes bé? T’has fet mal? Que t’ha passat?

DISCULPAR-SE I RESOLDRE MALENTESOS:

A l’hora d’esbarjo, durant  la classe, en la gestió de conflictes…

Utilitzar frases correctes per disculpar-se. Ho sento, ho he fet sense voler. En comptes d’utilitzar el perdó fer servir el rodolí: Abraçades i petons que són més bons.

Conte de l’Albert

Racó de mediació: Un s’asseu a la cadira d’escoltar i l’altre de parlar i després fan el canvi.

FELICITAR:

A l’estona de l’esmorzar. Dins el projecte de l’esmorzar saludable tenim al Doctor Vitamines que felicita als nens que han portat el que tocava o bé que ha portat un esmorzar saludable.

En la celebració d’aniversaris: cantant una cançó, felicitem dient una cosa maca al nen/a que fa anys.

Al final del dia. P-4 i P-5  Racó de Felicitem a… Els nens/es verbalitzen a qui podem felicitar avui  i perquè(fer incidència en si s’han complert les rutines,….)Després el nen escriu el seu nom.   A P-3 ho farem a nivell de grup amb la lluna. Avui quina lluna sortirà, una lluna contenta o una lluna trista, perquè…..

Felicitar a qui s’ho mereixi sempre que calgui, verbalitzant et felicito perquè……, estic molt content/a perquè…..

CONVIDAR:

Aprofitar les invitacions que s’envien als pares per ocasions de festivals, de festes tradicionals,… per comentar-les amb els nens, per deduir que hi posa a la invitació,….

OFERIR-SE I AGRAÏR:

En estones de treball:  M’ajudes, si us plau? Vols que t’ajudi? Necessites ajuda? Contestant i donant les gràcies.

L’hora d’esmorzar: No puc pelar la mandarina, m’ajudes si us plau?

Quan ens posem la jaqueta per parelles. Utilitzar la frase i donar les gràcies.

Quan et demanen que els hi cordis la sabata. La mestra diu la frase i el nen la repeteix: em cordes la sabata, si us plau?…….Gràcies

GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA CONVERSA al CEIP Devesa

Disculpar-se i respondre:

 • A nivell del cicle d’infantil tenim acordats dos aspectes:
 • o Pautes de resolució de conflictes, acordats per actuar amb coherència tot l’equip.
 • o Seqüenciació per complexitat de les verbalitzacions per disculpar-se, és a dir, les diverses maneres per demanar perdó.
 • Reflexió i foment de l’empatia a partir d’imatges on es plasmen situacions de conflicte propers als nens.
 • Conte de la Mariona i la Cristina, amb imatges es treballa un conte on es dóna una situació de conflicte i es fomenta que els nens es posin al lloc de l’altre.

Expressar cortesia: oferir-se, convidar, felicitar, agrair,…

 • A nivell del cicle d’infantil tenim seqüenciades el treball del llenguatge oral i escrit durant les rutines i situacions comunicatives. També s’ha realitzat la seqüenciació per complexitat de les verbalitzacions d’aquest apartat.
 • Cançons de rutines.
 • Joc de presentació passant-se un objecte.
 • Amb cartronets d’imatges o amb objectes juguem a oferir, demanar i agrair.
 • Establir situacions de presentació i conversa amb personatges (titelles, ninots,…) que arriben a la classe.
 • Mural de les paraules màgiques.
 • Contes:
 • o El follet si us plau.
 • o El cargol i l’herba de poniol.
 • Cançó: Està molt bé!

Interessar-se per l’estat d’una persona    

 • També seqüenciat.
 • Material on hi ha un personatge en els tres estats més bàsics: content/a, trist/a i enfadat/da. Es convida al nen/a a expressar com està en el moment, a expressar com està quan…, com estaria si…. depenent de l’objectiu del moment i de l’edat.
 • Treballar l’expressió i comprensió facial i buscar el diàleg entre els que dramatitzen i els que no.
 • Roda de cares.
 • Dibuixar/escriure situacions o coses que ens fan estar tristos i altres que ens fan estar contents a casa, a l’escola,…
 • Contes:
 • o El petit avet.
 • o La casa dels petons.

Resoldre mals entesos i fer aclariments:

 • També seqüenciat.
 • El racó de la P o de la Pepa: pensar i parlar.
 • Capsa de les idees.
 • Assemblea.
 • Imatges de conflictes i conversar de com ho resoldríem i què diríem.
 • Cançó “El món seria”.

Seqüenciació de rutines i verbalitzacions al CEIP Devesa

CEIP Mas Masó

DISCULPAR-SE I RESPONDRE

 • El primer que fem és aclarir la intencionalitat, molts conflictes es generen per un malentès.
 • En situació de conflicte, saber verbalitzar el què han fet ells, prescindint del paper que hi ha jugat els altres.
 • Si fan alguna cosa malament a una altra persona o fan malbé material, saber demanar perdó procurant que verbalitzin el per què es disculpen.
 • A Primària es treballa conversant i reflexionant.
 • Racó de parlar i escoltar, racó de pensar.

EXPRESSAR CORTESIA: SALUDAR, ACOMIADAR-SE, OFERIR-SE, CONVIDAR, FELICITAR, AGRAIR

 • Contes diversos: Collecció Les bones maneres i El follet si us plau, La Cristina i l’Albert…
 • Cançons sobre les rutines i les fórmules socials.
 • A Ed. Infantil es treballa a partir de les rutines:
 • Bon dia! Bona tarda!, al passar llista, a l’entrar en algun lloc on hi ha gent
 • Si us plau i gràcies al beure aigua, quan se’ls dóna alguna cosa, …
 • Bon profit!, a l’esmorzar,
 • Salut!, a l’esternudar,
 • Adéu! a l’acomiadar-se (i amb les cançons de comiat: fins la tarda, fins demà, fins dilluns…)
 • M’ajudes?, a P3 com a comodí per demanar ajuda
 • “Puc jugar?”, “Vols jugar?”, al pati o a l’aula
 • Felicitem sovint quan fan bé una activitat o milloren en algun aspecte (parla, hàbit, feina…)
 • Celebrem els aniversaris un cop al mes i felicitem els nens i nenes que han fet anys.

INTERESSAR-SE PER L’ESTAT D’UNA PERSONA

 • Quan un nen està malalt, a vegades la mestra o els altres nens i nenes s’interessen per com està, si ha anat al metge, si vindrà a l’escola…
 • Quan neix un germà petit, interessar-se per com es diu, si plora…
 • Interessar-se per l’estat emocional d’un nen-a, conèixer, distingir i expressar les emocions.
 • Racó del metge.

RESOLDRE MALENTESOS I FER ACLARIMENTS

 • Sempre intentem resoldre els conflictes al moment.
 • A Ed. Inf. també treballem a partir de contes
 • Assemblea de classe setmanal- P5. Si es dóna el cas, s’aprofita per parlar els petits conflictes que hagin sortit.
 • A Primària, a la tutoria també es treballa amb dinàmiques de grup.
 • A Primària, a l’hora del pati hi ha un mestre que fa les funcions de mediació per quan hi ha conflictes greus al pati. Aquest mestre està en una aula dins l’edifici.

ACTIVITATS DE GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I FÓRMULES SOCIALS AL CEIP SILVESTRE SANTALÓ

Disculpar-se i respondre:

 • En les situacions diàries es parla amb els infants que han viscut un conflicte i a través de la conversa, s’intenta que s’adonin de la importància de saber rectificar i demanar perdó.
 • El conte “La tortuga que pensa“. A partir del conte es construeix el “Racó de pensar” en un espai de l’aula per tal que els infants puguin reflexionar sobre actes poc correcte i demanar disculpes en el cas que sigui necessari.
 • El llibre de les bones accions. Es tracta d’un llibre construït entre tots els nens i nenes de la classe a partir de dibuixos realitzats per ells mateixos on hi apareixen situacions agradables (dos infants abraçant-se, un nen ajudant a un altre…). En el moment en el que un/a alumne realitza una acció no massa correcte, aquest/a pot anar al Racó de pensar i agafar el llibre per tal de reflexionar i demanar perdó en el cas que sigui necessari.
 • El conte: “L’Albert i la fada”. A través d’aquest conte es port tractar el tema dels conflictes.

Expressar cortesia:

Saludar:

? Donem molta importància a la rebuda dels infants al matí, a través d’una mirada, d’una salutació… a nivell individual per tal que tots es sentin ben atesos.

? L’encarregat de passar llista saluda a tots els companys/es de la classe dient-los “Bon dia, …”.

? Dins les rutines del matí i la tarda, cantem les següents cançons:

“Bon dia” de Dàmaris Gelabert

“Hola amics, què tal i com esteu?”

“Hola bona tarda!”

Acomiadar-se:

? El maquinista de la classe col·loca els noms dels infants a la casa o els endreça i diu: “Adéu, …”.

? Cantem la cançó: “Adéu-siau”.

? Ens acomiadem del titella de la classe.

? A mesura que els infants són recollits per les famílies, s’acomiaden de la mestra fent-li un petó (relació afectiva) i ens diem “adéu” o “bon cap de setmana” segons la situació.

Oferir-se:

? Conte: “El cargol i l’herbeta de poliol”.

? Jocs cooperatius. Per exemple: “El joc del dino”.

? Quan un infant acaba de fer una tasca ajuda els seus companys/es. A l’hora de recollir els racons, quan un grup ha acabat de recollir el seu racó ajuda a la resta.

? A l’aula de psico, els infants s’ajuden a treure’s i posar-se les sabates i el mitjons antilliscants.

Convidar:

? Dansa: “Vols ballar la dansa?”.

? Una classe convida a altres grups a l’hora de fer alguna activitat concreta, per exemple: representació d’una obra de teatre. Es pot elaborar una invitació.

Felicitar:

? Quan volem felicitar a un infant fem una encaixada de mans.

? Cançó: “Estar molt bé”. Utilitzem aquesta cançó quan volem ressaltar que una cosa ens ha agradat molt, ja sigui una actitud d’un infant, una activitat, etc.

? Celebració d’un aniversari:

     Fer una corona.

     Bufar les espelmes d’un pastís.

     Llançament de coets (tants com anys faci l’infant).

     Cantar la cançó “Per molts anys”.

Agrair:

? Joc cooperatiu. Quan un infant dóna una peça a un company/a, el primer li respon donant-li les gràcies.

? Al repartir el material de l’aula intentem que els infants donin les gràcies. Modelatge en les situacions quotidianes. L’adult actua com a model.

Interessar-se per l’estat d’una persona:

 • Al passar llista ens preocupem per l’estat dels infants que no han vingut a l’escola, per exemple: en Mohamed no ha vingut, què li deu passar?
 • A través de la mascota de la classe. Es tracta d’una imatge de la mascota de la classe, la qual mostra una cara contenta per un costat i una cada trista per l’altre. A través de la cara de la mascota reflexionem sobre el què ha passat.
 • El dau de les emocions. Es tracta d’un dau en el que en cada una de les seves cares hi ha representada una emoció: tristesa, alegria, por… Es tracta que els infants tirin el dau i expliquin una situació en la qual hagin viscut el sentiment.
 • Les llunes. A través d’aquesta activitat serveix l’infant pot explicar com es sent. També es pot utilitzar per valorar com ha anat una activitat (m’ha agradat, no m’ha agradat, m’ha agradat una mica).

Resoldre malentesos i fer aclariments:

 • Després del pati, en el cas que hagin sorgit conflictes, es realitza una conversa per tal de resoldre la problemàtica. Aquesta activitat la realitzem a través de diferents activitats:

o Representació d’un conflicte a través d’uns titelles.

o Role-play: imitació de situacions conflictives i conversa posterior. Es tracta d’imitar una situació conflictiva la qual posteriorment es comenta entre tot el grup. Seguidament es representa tenint en compte les propostes de resolució que aporten els alumnes.