Com treballem la funció metalingüística als centres

CEIP Mas Masó

Parlar sobre el significat d’expressions:

Fer la dita del mes. Memoritzar-la i interpretar-la amb el grup classe.

Joc dels refranys. Cada nen/a té un refrany o dita en un paper i ha d’interpretar el que vol dir. No cal que donin respostes acurades, poden ser inventades. Un cop fet això es poden aclarir els significats de les expressions o refranys i buscar una situació concreta on es poden utilitzar.

Quan en un conte o història surten refranys o frases fetes demanar a l’alumnat què els sembla que volen dir i aclarir el seu significat.

Interpretar el llenguatge poètic i figurat:

Classificar les paraules segons siguin curtes o llargues, contant-ne les síl·labes ja sigui picant de mans o amb altres mètodes. Aquest exercici facilita l’adquisició de la musicalitat i el ritme del llenguatge, necessari si es volen treballar els textos poètics a qualsevol etapa.

Fer comparacions amb adjectius i elements propers, aparellant-los (lent com un cargol).

Estudiar, memoritzar i interpretar les poesies de les estacions o de festes populars (el Nadal, Sant Jordi, la primavera…).

Crear rodolins i poemes curts buscant la sonoritat i la rima de les síl·labes finals de les paraules. També valdrien en com a text poètic els cal·ligrames.

Onomatopeies. Es poden aparellar amb l’animal, estri o fenomen d’origen, es poden jugar per equips a endevinar què vol transmetre cada alumne a partir d’onomatopeies. Es poden treballar amb la mestra com a model o a partir de gravacions.

Interpretar el significat d’endevinalles, acudits…

Les endevinalles poden ser temàtiques segons el tema, lema o motiu de la classe o del trimestre. També es poden fer de manera setmanal, penjant l’endevinalla o enigma i donant el temps de tota la setmana per resoldre’ls. La solució es pot donar oralment o a través de notes escrites i recollides en una bústia. Es poden buscar premis o concurs entre els alumnes per veure qui n’encerta més.

Durant 15 minuts setmanals es deixa als alumnes que ho demanin explicar acudits davant la resta de la classe o endevinalles. Això és més factible a Primària que a Infantil. Aquest tipus d’activitats que ens semblen menors és molt positiu incloure-les en la programació d’aula per tal de no deixar-los de banda i establir rutines noves i engrescadores amb l’alumnat com a principal participant.

Resumir. Trobar la idea principal, secundària…

En primer lloc donem algunes activitats que no són específiques del resum però que ajuden als nostres alumnes a construir el llenguatge millor i que per tant ajudaran a construir millor el seu pensament i raonament.

Confegir frases a partir de paraules en cartronets per tal d’estructurar bé una frase amb tots els seus elements i ser capaços d’allargar-la.

Jugar a la frase maleïda on un alumne comença amb una paraula i a cada nou/va nen/a s’afegeix una paraula a aquesta. Cal recordar la frase sencera abans de afegir-hi l’element nou.

Categories: classificar les paraules segons camps semàntics: les botigues, els animals… També serveixen en la feina de classificació els exercicis de treure l’element que sobra, el que no lliga amb la resta del grup (odd one out). Un joc conegut per a fer classificacions és l’Stop. Donem les categories que volem ( noms de lloc, menjar, noms de persona, esports…) i després una lletra. El/la primer que pot dir o escriure una paraula que comenci per la lletra donada a cada categoria és el/la guanyador/a.

Proposem als alumnes que expliquin o demanin una cosa excloent alguna paraula clau, més o menys com al taboo. Això els obligarà a fer paràfrasis i explicacions sobre conceptes que ja tenen. (Demana d’anar al lavabo sense dir pipí).

Pel que fa als resums, quan expliquen contes o petites històries es demana als alumnes que expliquin amb les seves paraules què ha passat. És un exercici per a veure la seva comprensió i extreure les idees principals del text.

A partir d’una història curta o d’un conte poc conegut demanar als alumnes que busquin el títol adient, a partir de propostes donades o a partir de la seva impressió.

Quan expliquem alguna notícia o conte es pot treballar posteriorment l’història a partir de làmines de seqüències. Un cop ordenades es poden dir o escriure frases que en conjunt seran el resum d’aquest text.

CEIP DEVESA

PARLAR SOBRE EL SIGNIFICAT D’EXPRESSIONS

Coneixement, interpretació i memorització de frases fetes, dites…

INTERPRETAR EL LLENGUATGE POÈTIC, FIGURAT, ENDEVINALLES I ACUDITS

 • Lectura de la poesia, endevinalla (text+imatges)
 • Interpretació del significat de cada vers/estrofa…
 • Relacionar vers amb imatge
 • Observar i reconèixer l’estructura, la rima… dels poemes i endevinalles
 • Ordenar versos
 • Trobar les idees més rellevants
 • Omplir buits
 • Fer el dibuix del poema, endevinalla
 • Treballar el títol i l’autor
 • Escoltar el poema, endevinalla, per fer alguna cosa (dibuix, interpretació…)
 • Memoritzar-lo i associar un gest amb cada vers
 • Recitar-lo (en grup, individualment, cooperativament…)
 • Inventar endevinalles i poemes

RESUMIR        

 • Explicar, descriure, escriure, dibuixar alguna experiència individual (vacances, cap de setmana) o collectiva (festa, sortida).
 • Pluja d’idees sobre allò après (projecte, conte, sortida…)

TROBAR LA IDEA PRINCIPAL, SECUNDÀRIA…

 • Prèvia lectura i interpretació del text (poesia, endevinalla…)
 • Pluja d’idees sobre allò entès
 • Estructura text: sequenciar, ordenar, detectar…
 • Personatges principals i secundaris: localitzar, descriure, interpretar, dramatitzar,…

CEIP El Gegant del Rec

PARLAR SOBRE EL SIGNIFICAT D’EXPRESSIONS

-Dita del mes: cada mes ,mentre es fan les rutines, es recorda i es recita la dita del mes i es fa incís en el seu significat.
-Poema de l’estació de l’any: cada trimestre es treballa un poema relacionat amb l’estació de l’any. La recita oralment el secretari quan fem les rutines i tot seguit el grup-classe.

INTERPRETAR EL LLENGUATGE POÈTIC I FIGURAT

-Les capsetes màgiques: l’aula disposa d’unes caixetes petites dins les quals hi ha uns mòbils d’animals, objectes… que representen una cançó, poema o endevinalla treballada.

INTERPRETAR EL SIGNIFICAT D’ENDEVINALLES, ACUDITS

-Projectes:cada trimestre, a través dels projectes, es treballaran les endevinalles que es relacionen amb el tema d’estudi.
-“Endevina-endevinalla”:En petit grup s’animarà a què cada nen i nena pensi una endevinalla i la digui oralment davant del grup. La mestra proposa el tema: animals, companys de classe… Es tracta que els alumnes vagin aprenent la fórmula per fer una endevinalla (encapçalament, rima,…) i que no digui la resposta.

RESUMIR:

-“Bon dia”: cada dilluns, després de les rutines, els nens i nenes poden explicar als seus companys el que han fet el cap de setmana.

-Projectes: mentre es treballa el projecte es va fent un resum oral del que ja s’ha treballat per tal de situar els alumnes i poder continuar. Alhora, al finalitzar el projecte, els nens i nenes hauran de dir què han après amb aquell projecte.

-Murals: per tal que quedi constància d’un tema treballat (projecte de classe, treball d’intercicle, tallers,…) es fa un mural on queden contemplats els diferents continguts. Es penja en el passadís i així els nens i nenes en veure’l ho recorden.

TROBA LA IDEA PRINCIPAL, SECUNDÀRIA,…

-Contes i llegendes: arrel de la narració de contes i llegendes, es faran preguntes als alumnes per tal de veure si han captat la idea principal.
Animant als nens i nenes a parlar, també sorgiran les idees secundàries: característiques i actituds dels personatges, accions realitzades,…
-Titelles: a partir de les titelles els nens i nenes podran expressar oralment el tema sobre el qual s’ha centrat la representació.
-Teatre: s’aprofita les representacions al teatre per parlar amb els nens i nenes (el mateix dia o l’endemà) sobre el seu contingut.

CEIP SILVESTRE SANTALÓ

 • Parlar sobre el significat d’expressions:

– En les explicacions o la lectura de contes, quan apareix vocabulari nou es treballa el seu significat.

– “El llibres de les paraules noves“. Es tracta d’un llibre que es va construint a mesura que anem introduint paraules noves en el nostre vocabulari. Cada concepte està format per la imatge i la paraula. Els mots que apareixen estan relacionats amb els temes que es van treballant al llarg del curs o aspectes relacionats amb la vida quotidiana de l’infant.

 • Interpretar el llenguatge poètic i figurat:

Per tal de treballar la interpretació i memorització dels poemes, dites, rodolins…, s’acompanya el text amb imatges. La imatge ajuda a l’infant a entendre millor el significat del text i li facilita la posterior memorització.

 • Interpretar el significat d’endevinalles, acudits:

El treball de les endevinalles es tracta a partir de diferents activitats:

– Joc de les endevinalles. Cantem una cançó:

“Juguem a endevinalles,

juguem-hi tot cantant;

juguem a endevinalles,

juguem-hi tots plegats.

Juguem a endevinalles,

juguem-hi tot cantant;

juguem a endevinalles,

que l’hem d’anar encertant”.

A través de la cançó presentem una capsa amb un objecte de l’aula a l’interior. Els infants han de realitzar preguntes per tal de descobrir l’objecte que conté la capsa. Primerament serà l’adult qui col·loqui un objecte i més endavant animarem als infants per tal que proposin ells mateixos objectes.

– Collecció de llibres “Endevinalles” de l’editorial La Galera. Aquests llibres ens permeten treballar endevinalles de diferents temàtiques.

– Elaboració d’endevinalles en petit grup. Un cop els infants entenen la funcionalitat de les endevinalles es fa la proposta d’elaborar les pròpies endevinalles. Prèviament s’ha treballat molt la descripció per tal que els alumnes siguin capaços de descriure l’element sense dir el seu nom.

 • Resumir i trobar la idea principal, secundària…

– Després de l’explicació d’un conte, a través de la conversa collectiva es fa un resum de la història per ajudar als alumnes a integrar el conte.

– A través dels projectes, s’elabora un mapa conceptual que recull les idees principals de tots els conceptes que es van interioritzant durant el procés.

4 thoughts on “Com treballem la funció metalingüística als centres

 1. Dolors Juncà

  Hola! Sóc la Dolors Juncà de les Dominiques.

  Trobo molt interessants totes les propostes i activitats que es fan des de les escoles per treballar la metalingüística. És un camp molt important i que els nens necessiten dominar per poder utilizar correctament i àmplia la llengua.

  Sovint, ens passa per alt o senzillament utilitzem les dinàmiques de sempre per a treballar-la. Cal que busquem noves maneres d’abordar aquest tema i amb les vostres aportacions ens heu donat bones pistes. Gràcies!

 2. Rosa Castellarnau de l'Escola Dominiques

  A P5, hem trobat una activitat que engresca molt als nens i nenes a utilitzar la llengua amb finalitats lúdiques: inventar un conte. Es tracta de triar, sense mirar, tres o quatre targes d’una pila, les quals seran protagonistes de la nostra història. Entre tots, anirem inventant un conte on apareguin els personatges, elements, objectes…que hem triat. Però s’han d’acomplir 5 premises: QUI, ON, QUÈ LI PASSA, COM HO SOLUCIONA, COM ACABA. El conte es pot anar complicant a mesura que van adquirint experiència, afegint elements, per exemple.
  Aquesta activitat els ajuda a estructurar les frases coherentment, a buscar les paraules adients per definir el que volen dir, els més tímids o els que no gosen parlar gaire s’animen a dir la seva…
  La mestra ha anat escrivint els contes amb l’ordinador, posant-hi algun dibuix referent a cadascun, s’han recollit en un dossier i de tant en tant els explica als nens. Els encanta sentir els seus propis contes!!!

 3. Rosa Castellarnau de l'Escola Dominiques

  A P5 hem aplicat una activitat que engresca molt als nens i nenes a utilitzar la llengua amb finalitats lúdiques: inventar contes. Hem seguit aquest procediment: triem tres o quatre targes d’entre una pila (amb objectes, personatges, animals…), que seran els protagonistes de la nostra història. Però s’han d’acomplir aquestes cinc premises: QUI, QUE FA, QUÈ LI PASSA, COM HO SOLUCIONA, COM ACABA. Es pot anar complicant a mesura que anem adquirint experiència, per exemple afegint targes.
  Aquesta activitat ajuda als nens a estructurar les frases de manera coherent, a buscar el vocabulari més adient per explicar el que volen dir, els més tímids i insegurs s’animen a dir-hi la seva (al principi, cal forçar una mica a que diguin alguna cosa, per poc que sigui).
  La mestra escriu el conte amb l’ordinador, l’imprimeix i va creant un “Llibre de contes”. De tant en tant, explica als nens i nenes algun dels contes que han inventat. Els encanta escoltar el conte que han creat!!

 4. lidia davesa

  Trobo molt interessants totes aquestes propostes de treball. Els nens i nens de p4 de les dominiques, també ens agraden molt les endevinalles i els poemes. Nosaltres, per treballar les endevinalles i el vocabulari d’una manera molt lúdica, el tió, ens va portar un divertit llibre faristol amb les 1000 paraules bàsiques del català:”imaginari, diccionari de les imatges”.
  A p4 tenim una bosseta màgica, que la mestra ens la treu l’últim dia de la setmana, el divendres. Dins aquesta bosseta, cada divendres hi ha 2 o 3 objectes diferents, depenent de la grandària d’aquests. L’encarregat de la bosseta màgica a de posar la mà a dins d’ella, i ha de començar a dir les qualitats de l’objecte: és llarg, és prim, té una punta, Etc… i els altres nens i nenes han d’endevinar de quin objecte estem parlant. Una altra variant d’aquesta activitat, és que l’encarregat de la bosseta màgica manipula l’objecte, i sense anomenar les seves qualitats, s’ha d’inventar l’endevinalla, per tal que els companys esbrinin l’element amagat.
  Ens ho passem d’allò més bé!!!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *