Category Archives: visió personal

Les TIC i les llengües

El currículum de les llengües inclouen les TIC com una eina que ampliarà l´esperit crític dels/de les alumnes. La pràctica ens diu que els nois i noies només les fan servir per retallar i enganxar, són molt pocs els que les utilitzen per enriquir el seu ensenyament o com a mètode d´estudi. Al marge d´això, Educació ha posat en marxa una prova pilot perquè els instituts treballin amb ordinadors ultralleugers de baix cost per a cada alumne i el sistema operatiu de programari lliure Linkat com a material bàsic de classe.

L’Institut d’Educació Secundària Miquel Tarradell de Barcelona serà el primer que treballarà amb aquests ordinadors. 22 alumnes de segon de Batxillerat d’aquest centre estudiaran i rebran les classes a partir dels materials digitals, substituint així, els llibres de text i la pissarra. El dubte sobre la incidència real dins l´aula de llengües d´aquest recurs es presenta amb forma de retalls de professorat i de recursos humans. S´hi trobarà un equilibri?