Projecte de l’hort

Organització prèvia i funcionament setmanal.

 • Anirem a l’hort en grups entre 4 i 8 alumnes, segons les tasques a realitzar.
 • A l’hort realitzarem les diferents tasques que hi ha (preparar la terra, plantar, sembrar, treure males herbes, regar, fer compost, posar parrals, organitzar els bancals, fer infraestructures varies…)
 • Els infants que vinguin a l’hort hauran de participar al diari que setmanalment es transcriurà al bloc de l’hort.
 • Els infants hauran d’omplir a les graelles de l’hort quines tasques han realitzat.
 • Si s’escau els alumnes més grans de l’escola ajudaran als més petits a realitzar algunes de les tasques a realitzar.

Objectius generals del projecte:

 • Conèixer el nom i ús de les eines que tenim a l’escola per treballar l’hort, quines altres es poden fer servir, identificar-les i utilitzar-les correctament.
 • Aprendre les principals feines que s’han de fer a l’hort des d’abans de sembrar fins a recollir el fruit.
 • Observar la distribució a l’hort segons les necessitats de les plantes.
 • Conèixer les hortalisses que sembrarem i plantarem a l’hort i les seves característiques.
 • Tastar les diferents hortalisses i fruites que recollim a l’hort.
 • Ajudar a investigar els projectes que s’iniciin a les tutories relacionats amb l’hort.