Temes de debat

Recordeu que heu de publicar un comentari al bloc o omplir els esquemes i portar-me’ls com a molt tard el primer dia de classe. Si preferiu fer un comentari, podeu fer-lo sobre els videos i els dos textos que trobareu a continaució.

Treball

Per aquells que feu el treball sobre pel·lícules, llibres, etc. aquí us deixo les pautes de correcció del treball.

Recordeu que el treball s’entrega el dia 26 de març com a màxim via ordinària o via e-mail, en ambdós casos s’ha de fer una autovaloració. No s’acceptaran treballs a partir de les 24:00 h del 26 de març. El treball val el 10% de la nota del crèdit 3 i el 10% de la nota del crèdit 4.

Pautes de Correcció del treball