Estem a 4t de Primària

TREBALL PER PROJECTES 4t E.P.
VIDA I COSTUMS AL LLARG DEL TEMPS
CONTINGUTS:
1.- INTRODUCCIÓ

1.1.- Necessitat d’aprendre
1.2.-La supervivència
1.3.- Canvis

2.-LA PREHISTÒRIA

2.1.-Etapes
2.2.-Formes de vida
2.3.-la societat
2.4.-Els utensilis

3.-RELIGIÓ I RITUAL

3.1.-Com es feien els rituals
3.2.- Quins tipus d’enterraments practicaven
3.3.-Com vivien

4.-CULTURA I SOCIETAT DELS POBLES PRIMITIUS

4.1.-L’educació
4.2.-Activitats que realitzaven
4.3.-L’organització familiar

5.- LA EDAT ANTIGA

5.1.-Tradicións i societat
5.2.-Sistemes organitzats
5.3.-Fets més rellevats de l’època

6.- L’ANTIGA ROMA

6.1.-Evolució de les diferents formes de vida i costums

7.- LA EDAT MITJANA

8.- LA EDAT MODERNA

8.1.-Fets més rellevats

9.- LA EDAT CONTEMPORÀNIA
9.1.-L’activitat industrial. La ciència i la cultura