Projecte Educatiu

L´ESCOLA SOM TOTS

 

POTENCIAR EL DESENVOLUPAMENT INTEGRAL DE LA PERSONA

 

  • Possibilitar l’aprenentatge funcional i significatiu

Treballem perquè els nens i les nenes aprenguin de forma estructurada allò que viuen i que tot allò que aprenen tingui sentit en la seva vida.

Així, per exemple, l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura es desenvolupa de manera significativa, posant als infants en situació d’ús real on puguin viure la funcionalitat del llenguatge. Aprenen a llegir per entendre, a llegir per aprendre i a llegir per gaudir.

 

  • Gust per aprendre i saber

Utilitzem una metodologia activa on el nen i la nena se sentin subjectes actius del seu propi aprenentatge.  Amb treball cooperatiu, projectes, tallers intercicles, grups reduïts, treball en equip, per racons… per un aprenentatge global i per un enriquiment comú. Amb motivació i il·lusió, però també amb esforç buscant l’esperit de superació.

 

  • Desenvolupar tots els llenguatges

Posem a l’abast dels infants les possibilitats expressives, comunicatives i creatives que ofereixen tots els llenguatges: verbal, corporal, musical, visual i plàstic, matemàtic i el de les noves tecnologies. La descoberta de l’anglès es fa des de P3.

 

  • Potenciar i afavorir la relació família-escola

Ens relacionem a través del diàleg, la participació i el respecte. Les famílies, al llarg del curs, col·laboren en diferents projectes de l’escola: llibre blanc de P-3, festes, biblioteca, formació, etc. Gaudim de la col·laboració de l’AMPA per les activitats d’hort i biblioteca.

 

  • Educar en valors i atenció a la diversitat

Els valors s’adquireixen practicant-los fins al punt de convertir-se en un hàbit. Des de l’escola volem impulsar i desenvolupar els valors socials i personals que ajudin als infants a ser individus feliços, fer feliços als altres, i a conviure en pau i amb respecte. La diversitat del nostre alumnat és un valor per poder afavorir els moments de convivència.

 

  • Fomentar l’arrelament al medi i la capacitat d’adaptació a una societat canviant

Participem en les activitats del barri i del poble. Volem ser coneixedors del que passa a prop nostre i en el món per poder valorar i expressar el que es viu i se sent. Potenciem l’educació per la salut, la sostenibilitat ambiental i la capacitat d’adaptació als canvis socials.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *