DOCUMENTS FAMÍLIES

Aquí penjarem els documents que enviem via mail o donem en mà.

 

INFORMACIONS ENVIADES:

Informació en paper

 

AUTORITZACIONS GENERALS:

Autorització sortides i activitats complementaries

Autorització en cas de febre

Autorització d’us d’imatge

Autorització per anar sol a casa

Administració de medicament