EDUCACIÓ EN VALORS

RECURSOS WEB D’EDUCACIÓ EN VALORS trets de GREM (Grup  Recerca Educació Moral) de l’ICE de la Universitat de Barcelona
El método de los tres turnos. Guía didáctica para educadores. Interessant mètode per a l’aprenentatge i entrenament en nous hàbits de diàleg i escolta. http://www.elkarri.org/publicaciones/monograficos/object.php?o=41
Edualter. Xarxa de recursos sobre educació per la pau, el desenvolupament i la interculturalitat. http://www.edualter.org/index.ca.htm
Materials, bibliografia i enllaços a recursos web sobre educació en valors, educació intercultural, educació per al desenvolupament, educació per la pau, educació per els drets humans i educació per la resolució de conclictes i mediació. http://www.edualter.org/material.ca.htm
Més iguals que diferents. Francesc Carbonell. http://www.iespana.es/miqd/index.htm

FilòPolis. Filosofia per a no iniciats.Llorenç Vallmajó Riera. http://www.xtec.es/~lvallmaj/summapa.htm
Senderi. Butlletí d’educació en valors. Fundació de Serveis de Cultura Popular. Aquest és un espai virtual de referència en l’àmbit de l’educació en valors que, a més d’oferir elements per a la reflexió teòrica, eines per a la pràctica educativa i intercanvi d’experiències, avança en la tendència d’esdevenir una comunitat virtual especialitzada, que estimuli el debat i la difusió d’idees al voltant de l’educació en valors. Senderi és un projecte compartit amb un conjunt d’institucions vinculades al món de l’educació. http://www.senderi.org/
El debat sobre valors i religió a l’escola.  Salvador Carrasco Calvo http://www.senderi.org/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=788&mode=thread&order=0
Centre d’Estudi de les Tradicions Religioses. http://www.cetr.net/
Materials d’educació en valors. SENDERI. Fundació de Serveis de Cultura Popular.  http://www.xtec.es/recursos/valors/index.htm
Educación en valores. Profes-net. http://www.gh.profes.net/educacion_valor.asp
Educación en derechos humanos. Admistia Internacional. http://es.amnesty.org/temas/educa/materiales.shtm
Videojocs i valors. Admistia Internacional. Catalunya. http://www.ai-cat.org/educadors/cat/videojocs/index.html
Juegos para la cooperación y la paz. Antonio Vivent. http://www.ctv.es/USERS/avicent/Juegos_paz/index.htm
Lluna verda. Eduació en valors. Institut d’Educació. Ajuntament de Barcelona. http://www.bcn.es/IMEB/valors/
Maltractament entre alumnes. Jordi Collell i Carme Escudé. Materials específics adreçats a prevenir conductes de maltractament i de victimització. El treball amb aquests materials té sentit dins d’un marc més ampli d’activitats per a la millora de la convivència. http://www.xtec.es/~jcollell/
L’insult. Proposta didàctica per a cicle superior d’Educació Primària. http://www.xtec.es/~jcollell/insult.pdf
Tractem-nos bé. Guia per a l’alumnat de Primària. http://www.xtec.es/~jcollell/Guia%20Alumnes%20Primaria.pdf
Alteris. Material didàctic multimèdia d’Educació per a la Ciutadania, a partir de l’estudi de la població. Santiago Cucurella. http://www.xtec.es/~scucurel/Base.html
Convivencia escolar y prevención de la violencia. Maria José Díaz Aguado. Catedrática de Psicología de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. http://www.cnice.mecd.es/recursos2/convivencia_escolar/index.html
Proyecto “Crecer con derechos”. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Educación. http://www.ucm.es/info/quiron/crecer.htm
Viaje a la esperanza. Materiales para el estudio de las migraciones en la Educación Secundaria Obligatoria. Grupo Eleuterio Quintanilla. Plataforma Asturiana de Educación Crítica. http://www.cnice.mecd.es/recursos/secundaria/transversales/viaje_esperanza/home.htm
Les migracions. Continguts i activitats sobre les migracions. Projecte coordinat per P. Roig .http://www.xtec.es/escola/migracions/
El lleure. Document on es treballen les eines per a l’orientació dels estudiants cap a una actitud de coneixement i crítica del món del lleure, a través de reflexions i activitats dirigides pel tutor. M. Burguet, R.M. Majoral.  Departament d’Educació. 2002. http://www.xtec.es/orienta/lleure.pdf
Hàbits de comportament. Material per a la sistematització i planificació d’hàbits en els àmbits de civisme i de relació en el primer cicle d’ESO. M.À. Sellés; B. Piqué; N. Beltrán. Departament d’Educació http://www.xtec.es/orienta/habits.pdf
Com sóc, com m’agradaria ser i què m’agradaria fer. Crèdit per a l’alumnat de segon curs de l’ESO pensat per afavorir l’aprenentatge de la presa de decisions. I. Camús, M. Codó, E. Liesa. Departament d’Educació. http://www.xtec.es/orienta/comsoc.pdf
Com erem, com som… Document pensat per tal que els alumnes puguin reflexionar sobre si mateixos, els canvis pels quals han passat i puguin optimitzar la seva autoestima. I. Camús, M. Codó, E. Liesa. Departament d’Educació. Data: 1-5-2000. http://www.xtec.es/orienta/com.pdf
EDUCACIÓ EN VALORS A TRAVÉS DEL CINEMA I ELS MITJANS AUDIOVISUALS
La pau a través dels mitjans audiovisuals. Edualter. L’elecció dels films que es presenten obeeix a un criteri general sobre els medis utilitzats en la ressolució de conflictes. La base argumental d’aquests films tracta sobre formes d’agressió i violència que, en diversos àmbits individuals i col.lectius, estan presents en la nostra societat. A partir de les diverses situacions de conflicte que es plantejen en les pel.lícules, s’ofereix la posibilitat de reflexionar sobre les causes d’aquests conflictes i les possibles maneres de solucionar-los. http://www.edualter.org/material/pau/pau.htm
La interculturalitat a través dels mitjans audiovisuals.Edualter. El conjunt de films seleccionats tracten diferents aspectes de la relació entre cultures. Temes com el racisme, la intolerància, la marginació, o la discriminació apareixen concretats en la trama argumental de les diverses pel.lícules. La nostra proposta és oferir unes pautes d’anàlisi per a determinar el sentit de les històries que es relaten i, per tant, valorar la perspectiva que ens ofereixen en relació al tema tractat. http://www.edualter.org/material/intcine/index.html
Cinema i desenvolupament. Les relacions nord-sud a través del cinema. Ernest Cañada / Edualter. Els materials didàctics adreçats a docents que treballen amb alumnat de 14 a 18 anys amb l’objectiu de facilitar una sèrie d’eines que els ajudin, a través del mitjà audiovisual, a informar, motivar, sensibilitzar i desenvolupar capacitats d’anàlisi i de crítica. http://www.edualter.org/material/cinemad/indexcat.htm
Guies didàctiques de cinema. Servei de Mitjans Audiovisuals del Departament d’Educació i amb la col·laboració de la Editorial La Magrana. http://www.xtec.es/audiovisuals/pagines/guies.html
Materials sobre cinema i valors. Seminari Permanent d’Educació per a la Pau de Badalona (SPEB). http://www.edualter.org/material/cinema/peliculas.pdf
Cinescola. AulaMèdia: Cinema a l’escola. Ramon Breu. Propostes de reflexió i de treball sobre films que tenen com a valor afegit una clara vocació didàctica, i que poden constituir-se en instruments d’aprenentatge atractius.  http://www.aulamedia.org/cinema/
Cinema a la web Filoètica. Materials i recuros de filosofia i ètica per a la reflexió .http://www.xtec.es/~asarsane/Cinema.htm
Cinema per a pensar. Ethos: ètica i moral. http://etica.portalamat.info/Cinema.htm
Taller del cine. Guies didàctiques de cinema. Profes-net. http://www.gh.profes.net/educacion_valor2.asp?id_categoria=315&catrecurso=12118&cat=Taller+de+cine
Cine en el aula. Profes-net. http://www.gh.profes.net/especiales2.asp?id_contenido=36002
Guias didácticas de cine. Programa de cine y educación en valores. http://www.prensajuvenil.org/cineduca/valor/valor.htm
Estás en tu derecho. Ruta de vídeo. Fundación Germán Sánchez Ruipérez http://www.fundaciongsr.es/pdfs/rutas/humanos.pdf
Inmigrantes de cine. Ruta de vídeo. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. http://www.fundaciongsr.es/pdfs/rutas/inmigrantes.pdf
Sectas en el cine. Ruta de vídeo. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. http://www.fundaciongsr.es/pdfs/rutas/sectas.pdf
Tribus urbanas. Ruta de vídeo y propuetas de lectura. Fundación Germán Sánchez Ruipérez. http://www.fundaciongsr.es/pdfs/rutas/tribus.pdf

2 thoughts on “EDUCACIÓ EN VALORS

  1. Pingback: Propostes per treballar la interculturalitat » Blog Archive » Millorar l’autoimatge

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *