Unitat Didàctica: els arbres.

 .
.
1/ Justificació:
Aquest post pretén “suportar” tot el contingut de l’exercici que se’ns proposa desenvolupar al mòdul 4 del curs telemàtic de formació ( Recursos i eines TAC per a Educació Infantil ).
Per una banda ens han estat donades unes “pistes” sobre la realització de l’exercici i sobre com i on presentar-lo i fer-lo arribar al tutor. Jo he pensat que està bé transformar un document word en pàgina web, per les característiques i avantatges que això suposa. Però he valorat també que una manera de donar operativitat al blog creat en ocasió de la pràctica del mòdul 1, era justament desenvolupar la pràctica del 4 en el mateix blog ( i no pas crear-ne un altre per a l’ocasió, com se’ns suggeria). Opino que el blog és un bon suport, tant per a continguts multimèdia (imatges estàtiques, vídeos, música) com per a enllaços a altres pàgines web. I és per aquest motiu que he optat per fer-ho aquí.
.
 2/ Justificació de la unitat:
La unitat didàctica porta per títol “Els arbres” i es treballa durant uns quinze dies en el primer trimestre (Específicament durant la darrera quinzena del mes de novembre). Com que s’està treballant la tardor, penso que la unitat didàctica dels arbres és força oportuna ja que té molt a veure i està força relacionada amb el tema. La unitat es treballa amb nens de la classe de P-5.
.
3/ Objectius:
-Reconèixer i diferenciar les diferents parts de l’arbre.
-Adonar-se de les funcions vitals de les parts de l’arbre.fotos d´arbres
-Fer correspondre els diferents arbres amb el seu fruit.
-Diferenciar i anomenar les diferents parts de la castanya.
-Diferenciar els noms dels arbres i el nom dels fruits. Escriure les paraules.
.
 4/Continguts:
-Parts de l’arbre: arrels, tronc i branques, fulles.
-El castanyer i la castanya; el roure i l’aglà; el pi i la pinya.
-Parts de la castanya: pelló, pell dura, pell fina, castanya.
-Conte: Per què hi ha arbres que no perden les fulles a l’hivern?
-Cançons: La castanyera.
                        Marrameu.
                        M’agrada la tardor.
.
5/Activitats:
-Fem una presentació visual del tema: amb l´ordinador obert, mostrem imatges d´arbres en concret, de boscos, de paisatges de muntanya,… 
http://bancoimagenes.isftic.mepsyd.es           
(No em funciona l’enllaç i no sé per què)                                                                                                      
-Expliquem el conte “L’arbre màgic”. Primer a la classe, en rotllana. Un altre bon recurs seria intentar una representació del conte. Finalment podem reforçar l’activitat anat a l’audició-visualització corresponent a:

http://www.unamadecontes.cat/demo/show_video/47

-Mirem fotografies de diferents classes d’arbres i n’observem les diferències: castanyer, roure, pi:
http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/pi/pi.html 

http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/roure/roure.html

http://www.edu365.cat/infantil/monperunforat/castanyer/castanyer.html

-Audició de la cançó “M’agrada la tardor”.

http://bibliopoemes.blogspot.com/2008/10/magrada-la-tardor-can-infantil-per-als.html

(Només he trobat la lletra escrita i la partitura de la música, no cap arxiu de so).

-Parlem de les diferents parts de l´arbre, a partir de l’observació d’imatges concretes d’arbres individuals.
-Expliquem que cada arbre té un fruit en concret. Mostrem imatges de castanyes, d’aglans i de pinyes. Aquesta activitat serà prèvia a l’observació directa de castanyes, d’aglans i de pinyes i pinyons. També les manipularan i les classificaran, segons diferents consignes.
-Escrivim, sota la imatge de cada arbre, el seu nom: castanyer, alsina i pi.
-Fem el mateix amb el nom de cada fruit: castanya, aglà i pinya.
-Audició de la cançó “Marrameu”:

http://blocs.xtec.cat/musicaidansa/2008/10/31/la-castanyada-p3-p4-i-p5-marrameu-torra-castanyes/

-Audició de la cançó “La castanyera”:

http://blocs.xtec.cat/femmusica/2008/11/02/la-castanyera-andy-warhol-3

.
.

Leave a Reply

Your email address will not be published.