Category Archives: General

Presentació del tema i de l’Institut

Hipocresía social?

alfredo-hipocresia-social.jpg TEMA: PROHICIONS I OBLIGACIONS

 PENSADORS: I.KANT, K.MARX I J. HABERMAS

REFLEXIÓN: La incoherencia dels governants, permeteixen la producció d’un producte que produeix la mort del consumidor.

ALUMNE/A: Fred

Art o garabats?

arte_contemporaneo-merello_torero_al_atardecer92×60.jpg L’ESTÈTICA I LA FORMA?

PENSADORS: PICASSO, KANT I NIETZSCHE

ALUMNE/A: Sergi  REFLEXIÓ: Les ruptures radicals amb les formes figuratives del neoclassicisme coincideix amb ruptures filosòfiques, culturals i polítiques del segle XX.