Hipocresía social?

alfredo-hipocresia-social.jpg TEMA: PROHICIONS I OBLIGACIONS

 PENSADORS: I.KANT, K.MARX I J. HABERMAS

REFLEXIÓN: La incoherencia dels governants, permeteixen la producció d’un producte que produeix la mort del consumidor.

ALUMNE/A: Fred

Leave a Reply