Com fer una bona pregunta?

 

https://blocs.xtec.cat/filoconvocatoria/files/2021/10/CcN2NBWWAAEhs_U.jpg