Category Archives: Notícia-2

A l’autobús. Notícia-2

Relat

Un dia cap al migdia, pel cantó del Parc Monceau, a la plataforma posterior d’un autobús gairebé ple de la línia S (actualment 84), vaig observar un personatge de coll ben llarg que dula un barret de feltre tou envoltat per un galó trenat en comptes de cinta. De sobte, aquell individu interpel·là el seu veí pretenent que aquest li trepitjava els peus expressament cada vegada que pujaven o baixaven viatgers. D’altra banda, abandonà ràpidament la discussió per llançar-se sobre un seient que havia quedat lliure.
Al cap de dues hores, vaig tornar-lo a veure davant Pestació de Saint-Lazare, conversant animadament amb un amic que li aconsellava de disminuir-se l’escot de l’abric fent-se’n pujar el botó superior per algun sastre competent

R.Queneau