INTERNET

Internet és una xarxa pública i global de computadors interconnectats mitjançant el protocol d’internet (Internet Protocol) i que transmeten les dades mitjançant commutació de paquets.

Internet és la unió de milions de subxarxes domèstiques, acadèmiques, comercials i governamentals, és per això que a vegades se l’anomena “la xarxa de xarxes”. Qualsevol conjunt de xarxes interconnectades serà una internet, però d’Internet en majúscules només n’hi ha una.

Sobre aquesta xarxa hi corren un conjunt de serveis als quals tothom pot accedir des de qualsevol part del món, mitjançant un dispositiu electrònic com ara un ordinador o un telèfon mòbil.

RECURSOS : 

INTERNET SEGURA

COM NAVEGAR EN CATALÀ