IMATGE

pirineusencantats

Estratègies TIC per a l’educació infantil i primària

La imatge

Llegir imatges

http://educacionplastica.net/ilusiones.htm

p12

Els mitjans de comunicació i la publicitat

http://www.xtec.es/audiovisuals/teleduca/contingut/index.htm

http://www.cac.cat/web/recerca/quaderns/index.jsp?MjQ=&MQ==&

http://www.xtec.net/audiovisuals/pagines/publicacions.html

http://www.canalcomunica.com/

http://www.xtec.net/audiovisuals/competencies/index.html

p14

El dibuix digital a l’aula

http://ares.cnice.mec.es/artistica/index.html

p21

Dibuix artístic: l’Artrage

http://www.ambientdesign.com/artrage.html

http://www.ambientdesign.com/artragedown.html

p22

Dibuix amb simetries: el Màgic

http://www.xtec.es/cgi/programari_educatiu?REG=magic00

p23

Dibuix amb l’ús de plantilles

http://www.dibujosparapintar.com/dibujos_para_pintar.html

http://www.xtec.cat/%7Ejjubany1/artigenere/artigenere.htm

p24

El dibuix amb un projecte de centre

En l’experiència:

http://www.xtec.cat/ceipfloresta/jokilandia/index.swf

p26

La fotografia digital

http://jasper.xtec.cat:7451/cdweb/CDpaquet.GeneralServlet

Fons fotogràfic

http://recursos.cnice.mec.es/bancoimagenes4/

http://aplitic.edu365.cat/e13_colex/

http://inmotion.magnumphotos.com/

http://www.morguefile.com/

http://www.sxc.hu/

http://www.trekearth.com/

http://www.cloudappreciationsociety.org/

p34

Activitats amb les fotos

http://www.xtec.cat/%7Elcasas1/

El retoc digital

http://www.picnik.com/

http://www.xtec.net/audiovisuals/pagines/eines.html

http://jasper.xtec.cat:7451/cdweb/CDpaquet.GeneralServlet

http://picasa.google.es/

p37

La fotografia amb un taller

L’experiència del taller

http://www.xtec.cat/%7Ejjubany1/allo/allo.htm

p38

Com visualitzar les imatges

http://ipod-photo-slideshow-maker.softonic.com/

http://www.slideshare.net/

http://www.photo-freeware.net/web-album-maker.php

http://memoriesonweb.softonic.com/

http://freeplaymusic.com/

http://www.jamendo.com/es/

http://culturalliure.org/

http://www.flickr.com/

http://photoblogs.org/

http://www0.fotolog.com/

http://www.elfotolog.com/

http://www.bubbleshare.com/

p41

Dos exemples amb flash

http://jasper.xtec.cat:7451/cdweb/CDpaquet.auto_g?idCD=actual_matform&idTipusElement=activitat&idElement=D99&codiAny=2005-2006

http://www.xtec.es/centres/a8052165/cinicial/castell/castell1.html

http://www.xtec.es/centres/a8052165/cmitja/pquadres/pquadres.htm

Un exemple en un blog

http://semticsantandreu.blogspot.com/

p43

Presentacions

http://imatgeidiversitat.blogspot.com/

p44

El vídeo com a eina d’expressió oral

http://www.xtec.cat/%7Erripoll1/llicencia.htm

El vídeo a la xarxa

http://es.youtube.com/

http://www.mydeo.com/

http://www.mytoons.com/

http://teachertube.com/

http://phobos.xtec.cat/audiovisuals/lamostra/007/treballs.php

http://www.videodigitaleducativo.com/

http://www.edu365.cat/videofoto/index.htm

p54

p54bis