La nostra escola!

escolaLa nostra escola, CEIP Esteve Carles, va ser el primer centre educatiu públic de la població de Lloret de Mar. Durant molt de temps Lloret de Mar ha estat una vila agrícola i marinera, però a partir dels anys 50, degut a l’afluència massiva de turistes, ha tingut una transformació molt ràpida cap el sector terciari, incrementant la població de 3.000 a 39.525 habitants. Aquesta xifra augmenta considerablement a l’estiu pels efectes del turisme.

La seva construcció la situem els anys 60. Ocupava un espai que havien estat hortes i camps, per tant, estava a la perifèria del nucli urbà.

L’edifici, que està orientat al SE permetent-nos gaudir del sol tot el dia. Consta de dues parts diferenciades, la més antiga i més gran, construïda l’any 65, on es troben les aules d’Ed Infantil, Primària, música, menjador i despatxos. La part més nova construïda l’any 95, on estan ubicats els gimnàs, els vestuaris, bibilioteca, sala de professors, l’aula d’informàtica i altres despatxos.

Al davant tenim el pati destinat a l’esbarjo amb una pista polivalent i un mòdul de joc infantil.

El nostre centre és d’una línia i en ell s’imparteixen infantil i primària.

El curs 20012 – 2013  el número d’alumnes al centre és de 260, amb una ràtio per aula de 25 alumnes. El número de mestres és de 20.

La nostra escola pretén:

-Afavorir el desenvolupament harmònic de la personalitat de l’alumne.

-Promoure el respecte als drets i les llibertats fonamentals de les persones.

-Promoure el respecte als principis bàsics de la convivència i la democràcia.

-Crear actituds de rebuig contra la discriminació per raó de l’edat, lan raça, la religió i el sexe.

-Treballar els valors sobre la conservació del medi ambient, la coooperació i la pau.

-Fomentar el sentiment d’estima al propi país sense caure en exclusions sobre elm coneixement d’altres pobles i comunitats.

-Utilitzar el català com a vehicle d’expressió normal en les activitats docents.