Monthly Archives: març 2015

Agraïment

Des de la Biblioteca Escolar de Sant Jaume d’Enveja,  volem agrair a la família

Seminario Monllaó  la donació de llibres i contes, especialment  la Enciclopèdia Super è!

Segur que la gaudirem tots!