NOFC i Carta de compromís

A continuació podeu llegir un extracte de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre i la Carta de compromís que les famílies i els docents signem.